Πράσινη τουριστική ανάπτυξη και επενδύσεις για διέξοδο από την κρίση (Εφημερίδα ΚΕΡΔΟΣ)