ΞΕΝΙΑ Δ. ΚΑΡΑΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΥ

ΞΕΝΙΑ Δ. ΚΑΡΑΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΥ

Δικηγόρος, LL.M.

Δικηγόρος παρά Πρωτοδίκαις. Γεννήθηκε στην Αθήνα το 1983. Μέλος του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών από το 2010.

Σπουδές

 • Διαρκής επιμόρφωση και καταρτιση στο πεδίο του Συνταγατικού, Δημοσιονομικού, Διοικητικού και φορολογικού δικαίου με παρακολούθηση ειδικών σεμιναρίων (2014- 2017)
 • Κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών Φορολογικού Δικαίου Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών (2010)
 • Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Σχολή Νομικής (Πτυχίο Νομικής, 2008).

Άρθρα - Μελέτες

 • Συμετοχή στη νομοπαρασκευαστική επιτροπή και σύνταξη αιτιολογικής έκθεσης, έκθεσης συνεπειών και σχεδίου νόμου του υπ’ αριθμ. 4027/2011 νόμου «Ελληνόγλωσση εκπαίδευση στο εξωτερικό και άλλες διατάξεις» (Απρίλιος 2011- Ιανουάριος 2011)
 • Σύνταξη και επεξεργασία Υπουργικών Αποφάσεων αρμοδιότητας αναπληρώτριας Υπουργού Παιδείας (Φεβρουάριος 2011- Ιανουάριος 2011)
 • Εργασία στα πλαίσια του μαθήματος ‘Εφαρμογές Δημοσίου Δικαίου’ με τίτλο: «Η συνταγματική προστασία της ιδιοκτησίας – Η ιδιοκτησία υπό το πρίσμα του Κοινοτικού Δικαίου», 2008.
 • Εργασία στα πλαίσια του μαθήματος ‘Εγκληματολογία’ με τίτλο: «Η εγκληματολογική προσέγγιση του βιασμού», 2003.

Επαγγελματική Εμπειρία

 • Ειδική Σύμβουλος της Υπουργού Παιδείας (Φεβρουάριος 2011-Ιανουάριος 2012).
 • Νομική σύμβουλος της Γενικής Γραμματέως Μεταναστευτικής Πολιτικής και Κοινωνικής συνοχής (Ιανουαριος 2012- Αύγουστος 2012)

Γλώσσες

Ελληνικά, Αγγλικά, Γαλλικά, Ισπανικά, Ιταλικά.

Πεδίο Ενασχόλησης

Εμπορικό Δίκαιο, Εταιρικό Δίκαιο, Φορολογικό Δίκαιο, Δημοσιονομικό Δίκαιο, Δίκαιο Αλλοδαπών, Συνταγματικό δίκαιο, Διοικητικό Δίκαιο, Οικογενειακό Δίκαιο, Κληρονομικό Δίκαιο.

 • 210 361 1225
 • 210 361 1236
 • 210 361 0227
 • x.karanikolopoulou@gmail.com