ΤΖΙΟΛΑ Β. ΧΡΙΣΤΙΝΑ

ΤΖΙΟΛΑ Β. ΧΡΙΣΤΙΝΑ

Δικηγόρος, LL.M.

Δικηγόρος παρά Πρωτοδίκαις. Γεννήθηκε στην Αλεξανδρούπολη το 1995. Μέλος του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών από το 2020

Σπουδές

 • Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών Τομέα Δημοσίου Δικαίου και Πολιτικής Επιστήμης (Διοικητικό Δίκαιο) στην Νομική Σχολή του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης (2021).
 • Πτυχίο Νομικής από το Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης (2019).

Σεμινάρια

 • «Family Law and Human Rights», Council of Europe (2020).
 • «Μορφές Κυβερνοεγκλήματος και Σύγχρονες Λύσεις», ELSA Κομοτηνής και Elsa Ελλάδος (2019).
 • «Τροχαίο Ατύχημα & Ιδιωτική Ασφάλιση», Νομική Βιβλιοθήκη (2019).
 • Συμμετοχή στον «Εθνικό Διαγωνισμό Εικονικής Δίκης (ΕΔΕΔ)», (Διοικητική Δικαιοδοσία)- 1η Θέση Πανελλαδικά (2020).
 • «Εξωδικαστική Διαμεσολάβηση», Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης (2017).

Επαγγελματική Δραστηριότητα

 • Διοικητικό Δίκαιο, Φορολογικό Δίκαιο, Δημόσιες Συμβάσεις.
 • Τραπεζικό Δίκαιο.

Γλώσσες

Ελληνικά, Αγγλικά, Γαλλικά.

Πεδίο Ενασχόλησης

Civil Law, Commercial Law, Data Protection Law, Intellectual Property Law, Banking Law, Environmental Law, Litigation

 • 210 361 1225
 • 210 361 1236
 • 210 361 0227
 • ch.tziola@kanell.gr