ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Ν. ΜΑΚΡΗΣ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Ν. ΜΑΚΡΗΣ

Δικηγόρος, LL.M.

Δικηγόρος παρά Πρωτοδίκαις. Γεννήθηκε στην Αθήνα το 1993. Μέλος του Δικηγορικού Συλλόγου Πειραιά από το 2018.

Σπουδές

 • Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Εξειδικευμένο Δημόσιο Δίκαιο», Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών και Université de Bordeaux ‘‘Montesquieu IV’’ (2017)
 • Πιστοποιητικό Γαλλικής Γλώσσας – Νομικής Ορολογίας, Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Παρισίων (2016)
 • Πτυχίο Νομικής Σχολής, Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης (2015)

Μελέτες

 • «Οι σχέσεις ανάμεσα στο Κράτος και τα θρησκεύματα στην Ελλάδα και στη Γαλλία στον τομέα της εκπαίδευσης: μία συγκριτική μελέτη», διπλωματική εργασία στη γαλλική γλώσσα (2017)
 • «Η πλάνη και η απάτη στα παραγωγικά αίτια – Άρθρο 143 ΑΚ» (2012)

Σεμινάρια

 • Συμμετοχή στην 56η Ακαδημία Αμερικανικού και Διεθνούς Δικαίου (56th Academy of American and International Law), Southwestern Institute for International and Comparative Law of the Center for American and International Law, Dallas, TX, USA (2019)
 • «100 χρόνια από το Σύνταγμα της Βαϊμάρης – Ποιοι είναι οι εχθροί της Δημοκρατίας σήμερα;», Ίδρυμα Θεμιστοκλή και Δημήτρη Τσάτσου και Ίδρυμα Friedrich – Ebert – Stiftung (2019)
 • «Καλή νομοθέτηση και Κράτος Δικαίου», Ίδρυμα Διοικητικού Δικαίου Μιχαήλ Στασινόπουλου (2019)
 • «Σαρία και Ιεροδίκης: Είναι επαρκής η νέα νομοθετική ρύθμιση;», Ίδρυμα Θεμιστοκλή και Δημήτρη Τσάτσου (2019)
 • «Κανονιστική δύναμη, ερμηνεία και μεταβολή του Συντάγματος», Ίδρυμα Θεμιστοκλή και Δημήτρη Τσάτσου (2017)
 • «Ο προσυμβατικός έλεγχος των δημοσίων συμβάσεων», Ίδρυμα Διοικητικού Δικαίου Μιχαήλ Στασινόπουλου (2016)
 • «Υπάρχουν ορθές και εσφαλμένες αμετάκλητες δικαστικές αποφάσεις;», Ίδρυμα Θεμιστοκλή και Δημήτρη Τσάτσου (2016)
 • «Το Δημόσιο Δίκαιο μέσα από τις αποφάσεις των δικαστηρίων», Ένωση Ελλήνων Δημοσιολόγων (2015)
 • «Διαμεσολάβηση και Δικηγόροι. Προκλήσεις και ευκαιρίες της πρακτικής εφαρμογής», Ένωση Ασκουμένων και Νέων Δικηγόρων Αθηνών (ΕΑΝΔΑ), Αθηναϊκό Κέντρο Εκπαίδευσης και Κατάρτισης Διαμεσολαβητών «Προμηθέας» και Αστική μη Κερδοσκοπική Εταιρεία ‘‘Resolve’’ (2015)
 • Παρακολούθηση Τμήματος Γαλλικής Νομικής Ορολογίας (Français Juridique), Γαλλικό Ινστιτούτο Αθηνών (2015-2016)

Επαγγελματική Δραστηριότητα

Καθημερινή επικοινωνία με τα ελληνικά δικαστήρια και τα υπουργεία της χώρας για την παρακολούθηση υποθέσεων του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους και άλλων δημοσίων φορέων.

Γλώσσες

Ελληνικά, Αγγλικά, Γαλλικά

Πέδιο Ενασχόλησης

Συνταγματικό και Διοικητικό Δίκαιο, Φορολογικό Δίκαιο, Δημοσιολογιστικό Δίκαιο, Κοιωνικοασφαλιστικό Δίκαιο, Δίκαιο Περιβάλλοντος, Δημοσιοϋπαλληλικό Δίκαιο, Δημόσιες Συμβάσεις, Προκηρύξεις και Δημόσιοι Διαγωνισμοί

 • 210 361 1225
 • 210 361 1236
 • 210 361 0227
 • p.makris@kanell.gr