ΜΑΡΙΑΝΘΗ Γ. ΑΝΤΩΝΑΚΗ

ΜΑΡΙΑΝΘΗ Γ. ΑΝΤΩΝΑΚΗ

Ασκούμενη Δικηγόρος

Ασκούμενη δικηγόρος. Γεννηθείσα στην Αθήνα το 1998

Σπουδές

  • Πτυχίο Νομικής από το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών (2023)

Σεμινάρια

  • Σεμινάριο “Δημόσιες Συμβάσεις προμηθειών, υπηρεσιών και έργων”- Νομική Βιβλιοθήκη (2021)
  • Σεμινάριο “Intellectual Property Law Specialization μέσω της πλατφόρμας e-learning Coursera (2021)
  • Σεμινάριο “Financial Markets” μέσω της πλατφόρμας e-learning Coursera (2022)
  • Σεμινάριο “GDPR: Αστική ευθύνη και διοικητικά πρόστιμα”- Νομική Βιβλιοθήκη (2022)
  • Σεμινάριο “Η αναγκαστική εκτέλεση στον ΚπολΔ μετά τους Ν 4842 και 4855/2021”- Νομική Βιβλιοθήκη (2023)

Γλώσσες

Ελληνικά, Αγγλικά, Γερμανικά

Πεδίο Ενασχόλησης

Αστικό Δίκαιο, Εμπορικό Δίκαιο, Πολιτική Δικονομία, Δημόσιο Δίκαιο, Διεθνές και Ευρωπαϊκό Δίκαιο

  • 210 361 1225
  • 210 361 1236
  • 210 361 0227
  • trainees@kanell.gr