ΜΑΡΙΑ ΚΑΝΕΛΛΑ Ν. ΣΟΥΦΕΡΗ

ΜΑΡΙΑ ΚΑΝΕΛΛΑ Ν. ΣΟΥΦΕΡΗ

Lawyer, LL.M.

Δικηγόρος παρά Πρωτοδίκαις. Γεννήθηκε στην Αθήνα το 1997. Μέλος του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών από το 2022.

Σπουδές

 • Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Εξειδικευμένο Δημόσιο Δίκαιο», στο Εθνικό Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών και το Πανεπιστήμιο του Bordeaux (2022).
 • Πτυχίο Νομικής από το Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης (2020).

Σεμινάρια

 • Συμμετοχή στην επιστημονική εκδήλωση που διοργάνωσε η Γενική Επιτροπεία της Επικράτειας των Τακτικών Διοικητικών Δικαστηρίων με θέμα: { Δημόσιες Συμβάσεις- Κρίσιμα ζητήματα και πρόσφατες εξελίξεις}  (2021)
 • Συμμετοχή στο σεμινάριο που διοργάνωσε η ELSA KOMOTINI σε συνεργασία με τον οργανισμό EUROPE  DIRECT  KOMOTINI  με θέμα: {10 μήνες από την εφαρμογή του GDPR} (2019)
 • Συμμετοχή στην ELSA DAY στο LEGAL DEBATE με θέμα την εφαρμογή της Σαρία στους Μουσουλμάνους της Θράκης (2018)
 • Συμμετοχή στην ημερίδα: {ΜΟΡΦΕΣ ΚΥΒΕΡΝΟΕΓΚΛΗΜΑΤΟΣ KAI ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΛΥΣΕΙΣ} που διοργάνωσε η ELSA KOMOTINI και η ELSA GREECE (2017)

MUN & INSTITUTIONAL VISITS

 • Συμμετοχή στο Institutional Visit που διοργάνωσε η ELSA KOMOTINI  στα όργανα των Ηνωμένων Εθνών στη Χάγη: ΙCJ, ICC, EUROPOL (2019)
 • Συμμετοχή στο Institutional Visit που διοργάνωσε η ELSA KOMOTINI στα όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης στις Βρυξέλλες (2018)
 • Συμμετοχή στην Προσομοίωση Συνεδρίασης του Οργανισμού των Ηνωμένων Εθνών (MUN)  του Πανεπιστημίου Frederick στην Λευκωσία, Κύπρου ως  μέλος της επιτροπής ECOSOC (2017)

Επαγγελματική δραστηριότητα

 • Έλεγχος/ έγκριση/ απόρριψη άρσεων τηλεφωνικού απορρήτου κατόπιν αιτήματος των ελληνικών αρχών.
 • Χειρισμός νομικών υποθέσεων και παροχή υπηρεσιών νομικής υποστήριξης που υπάγονται στο GDPR.
 • Σύνταξη νομικών πράξεων ( αναβολών, αιτήσεων ακυρότητας πολιτών κατά του Α.Σ.Ε.Π ).
 • Σύνταξη εξώδικων για κατασχέσεις και πλειστηριασμούς.
 • Καθημερινή επικοινωνία με τα ελληνικά δικαστήρια και τα υπουργεία της χώρας για την παρακολούθηση υποθέσεων του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους και άλλων δημόσιων φορέων.
 • Υποστήριξη σε ζητήματα δημοσίων έργων, συμβάσεων και έλεγχος κρατικών επιχορηγήσεων καθώς και συντονισμός και επεξεργασία φακέλων των διοικητικών δικαστηρίων.

Γλώσσες

Ελληνικά, Αγγλικά, Γαλλικά

Πεδίο ενασχόλησης

Δίκαιο Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων, Άρσεις Τηλεφωνικού Απορρήτου Δημόσιο και Διοικητικό Δίκαιο, Δημόσιες Συμβάσεις, Προκηρύξεις και Δημόσιοι Διαγωνισμοί.

 • 210 361 1225
 • 210 361 1236
 • 210 361 0227
 • m.souferi@kanell.gr