ΛΑΜΠΡΙΝΗ Π. ΚΑΪΑΦΑ

ΛΑΜΠΡΙΝΗ Π. ΚΑΪΑΦΑ

Δικηγόρος LL.M.

Δικηγόρος παρά Πρωτοδίκαις. Γεννήθηκε στην Αθήνα το 1998. Μέλος του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών από το 2024.

Σπουδές

 • Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών Εμπορικού Δικαίου (ειδίκευση στο Nαυτικό Δίκαιο), Τομέας Β’ Ιδιωτικού Δικαίου, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών (2022-2023).
 • Πτυχίο Νομικής, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών (2021).

Βραβεύσεις

 • Υποτροφία από το PROPELLER CLUB και τιμητική διάκριση για την εισαγωγή (1η σε σειρά κατάταξης μεταξύ των άλλων υποψηφίων) στο Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Ναυτικού Δικαίου
 • Τιμητική Διάκριση για τις επιδόσεις κατά την αποφοίτηση από το Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών στο Ναυτικό Δίκαιο (2η σε σειρά κατάταξης μεταξύ των άλλων υποψηφίων με βαθμό «Άριστα»)

Projects

 • Επικαιροποίηση του βιβλίου «Ναυτικό Δίκαιο» της καθηγήτριας Λ. Αθανασίου μετά την αλλαγή του ΚΙΝΔ (ν. 5062/2023) σε συνεργασία με την καθηγήτρια κ. Λ. Αθανασίου (2024)

Μελέτες

 • «Ζητήματα Βιώσιμης Χρηματοδότησης στη Ναυτιλία», Διπλωματική Εργασία στο πλαίσιο του Μεταπτυχιακού Προγράμματος Εμπορικού Δικαίου με ειδίκευση στο «Ναυτικό Δίκαιο» (2023)
 • «Κεφάλαιο περιορισμού για θαλάσσια ρύπανση και διασυνοριακή πτώχευση» στο πλαίσιο του μαθήματος «Διεθνής Πτώχευση» (2023)
 • «Περιπτώσεις εγκατάλειψης πλοίου κατά το ελληνικό και το αγγλικό δίκαιο» στο πλαίσιο του μαθήματος «Θαλάσσια Ασφάλιση» (2023)
 • Μελέτη στο IPO PROSPECTUS της εταιρείας COSTAMARE INC στο πλαίσιο του μαθήματος «Nαυτιλιακή χρηματοδότηση» (2022)
 • «Frustration και απρόοπτη μεταβολή συνθηκών» στο πλαίσιο του μαθήματος «Θαλάσσια μεταφορά και ναύλωση» (2022)
 • «Δικονομικά ζητήματα φορτωτικής» στο πλαίσιο του μαθήματος «Ναυτική διαιτησία και διαμεσολάβηση» (2022)
 • «Ο βιασμός στον πόλεμο ως έγκλημα κατά της ανθρωπότητας» στο πλαίσιο του μαθήματος «Το ζήτημα του φύλου και της έμφυλης διαφοράς στον ελληνικό χώρο» (2018)

Επαγγελματική Δραστηριότητα

Χειρισμός νομικών υποθέσεων και παροχή υπηρεσιών νομικής υποστήριξης στα ακόλουθα πεδία:

 • Εμπορικό Δίκαιο, Αξιόγραφα, Ίδρυση και λύση προσωπικών και κεφαλαιουχικών εταιρειών, Κατάρτιση εταιρικών
 • Ναυτικό Δίκαιο (Θ. Αρωγή, Ναυτεργατικό, CLC, LLMC)
 • Ασφαλιστικό Δίκαιο (Ναυτασφάλιση)
 • Διεθνές Πτωχευτικό Δίκαιο
 • Μεταφορικό Δίκαιο

Συνέδρια

 • 10Ο Διεθνές Συνέδριο Ναυτικού Δικαίου «H προστασία της ναυτιλιακής επιχείρησης σε ένα μεταβαλλόμενο, ρυθμιστικά και πραγματικά περιβάλλον» διοργάνωση από Δικηγορικό Σύλλογο Πειραιώς (2022)

Σεμινάρια

 • «Οργανωμένες Αγορές Κεφαλαίων – Ρυθμιστικό Πλαίσιο και Ευθύνη», Μίρκος Α., Τζάκας Δ. Π., διοργάνωση από Νομική Βιβλιοθήκη (2023)
 • « Η λειτουργία της κεφαλαιαγοράς στην πράξη, ρυθμιστικό και εποπτικό θεσμικό πλαίσιο», Μποτόπουλος Κ., διοργάνωση από Νομική Βιβλιοθήκη (2023)
 • «Αύξηση κεφαλαίου, εισαγωγή τίτλων σε ρυθμιζόμενης αγορά  και ενημερωτικό δελτίο μετά τους κανονισμούς 2017/1129, 2019/980 και 2020/1273», Λιναρίτης Ι., διοργάνωση από Νομική Βιβλιοθήκη (2023)
 • «Ειδικά ζητήματα ομολογιακών δανείων», Μίρκος Α., διοργάνωση από Νομική Βιβλιοθήκη (2023)
 • « Ομολογιακά Δάνεια, Νομικές και Χρηματοοικονομικές Διαστάσεις με βάση τη νέα νομοθεσία της ΑΕ (ν. 4548/2018)», Αρτίκης Γ., Αρτίκης Π., Λιναρίτης Ι., διοργάνωση από Νομική Βιβλιοθήκη (2023)
 • «Τίτλοι της Ανώνυμης Εταιρείας μετά τον ν. 4548/2018», Λιαναρίτης Ι., διοργάνωση από Νομική Βιβλιοθήκη (2023)
 • «ESG Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη και Κριτήρια Αξιολόγησης Εταιρικής Βιωσιμότητα. Το νέο κανονιστικό πλαίσιο της ΕΕ και η επίδραση στις επιχειρήσεις, στη διαφάνεια και στη λογοδοσία», διοργάνωση από Νομική Βιβλιοθήκη (2023)
 • «Εταιρική βιωσιμότητα και δημοκρατική νομιμοποίηση», διοργάνωση από Νομική Βιβλιοθήκη (2023)
 • «Η δυναμική του Πειραιά/Αθήνας ως διαχειριστικού κέντρου της εμπορικής ναυτιλίας», διοργάνωση από Isalos.net (2023)
 • “Transforming the Maritime industry with the power of the EU Space Programme” διοργάνωση από Eugenides Foundation (2022)
 • Δίκαιο και Τέχνη, εξειδίκευση: Διαζύγιο και Ενδοοικογενειακή Βία, Ομιλητές: Μεντής Γ.(Επίκουρος Καθηγητής Α’ Ιδιωτικού τομέα), Χιόνη-Χότουμαν Χ. (Υποψήφια Διδάκτωρ Ποινικού Τομέα) (2021)

WorkshopWebinars

 • Womentors: Ενδυνάμωση Γυναικών(Φορείς Υλοποίησης: Ίδρυμα Λαμπράκη, Ίδρυμα Μποδοσάκη, Iceland, Liechtenstein, Norway (2021 – 2022)

Γλώσσες

Ελληνικά, Αγγλικά, Γερμανικά

Πεδίο Ενασχόλησης

Εμπορικό και Εταιρικό Δίκαιο, Ναυτικό Δίκαιο, Μεταφορικό Δίκαιο, Δίκαιο Κεφαλαιογοράς, Διεθνές Πτωχευτικό Δίκαιο

 • 210 361 1225
 • 210 361 1236
 • 210 361 0227
 • l.kaiafa@kanell.gr