ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ Ε. ΧΑΤΖΟΓΛΟΥ

ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ Ε. ΧΑΤΖΟΓΛΟΥ

Δικηγόρος LL.M., M.Sc.

Δικηγόρος παρ’ Εφέταις. Γεννήθηκε στην Αθήνα το 1990. Μέλος του Δικηγορικού Συλλόγου Πειραιά από το 2016.

Σπουδές

 • Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Εκπαίδευσης στο Τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών του Πανεπιστημίου Πειραιώς, «Ενέργεια: Δίκαιο, Οικονομία και Στρατηγική» (2015-2016)
 • Ενιαίο Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα της Νομικής Σχολής στο Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, κατεύθυνση «Δίκαιο Περιβάλλοντος» (2017-2018)
 • Πτυχίο Νομικής, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών (2012)

Μελέτες

 • Η χονδρική αγορά Ηλεκτρικής Ενέργειας και Κανονισμός REMIT (διπλωματική εργασία στο πλαίσιο του Μεταπτυχιακού Προγράμματος στο Πανεπιστήμιο Πειραιώς)
 • Η νομική φύση των ρυθμιζόμενων χρεώσεων στους λογαριασμούς ηλεκτρικής ενέργειας (διπλωματική εργασία στο πλαίσιο του Μεταπτυχιακού Προγράμματος στο Τμήμα Νομικής του ΕΚΠΑ)
 • Νομιμοποίηση Αυθαίρετων Κατασκευών (εργασία στο πλαίσιο του Μεταπτυχιακού Προγράμματος στο Τμήμα Νομικής του ΕΚΠΑ, Χωροταξικό και Πολεοδομικό Δίκαιο)

Επαγγελματική δραστηριότητα

Χειρισμός νομικών υποθέσεων και παροχή υπηρεσιών νομικής υποστήριξης στα ακόλουθα πεδία:

 • Δημόσιο Δίκαιο, Δημόσιες Συμβάσεις, Διοικητικό Δίκαιο.
 • Δίκαιο Περιβάλλοντος, Δίκαιο Ενέργειας, Χωροταξικό και Πολεοδομικό Δίκαιο.
 • Έμμισθη δικηγόρος στη ΔΕΗ Α.Ε.

Σεμινάρια

 • Κύκλος Πιστοποιημένης Επιμόρφωσης με αντικείμενο «Νομικά Αγγλικά», Ιανουάριος -Απρίλιος 2021, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών (e-learning).
 • Πανελλήνιο Συνέδριο Δικαίου Ενέργειας, Νομική Βιβλιοθήκη (2022 ,2023)
 • Πανελλήνιο Συνέδριο Δημοσίων Συμβάσεων, Νομική Βιβλιοθήκη (2021, 2022, 2023)
 • 15o Πανελλήνιο Συνέδριο Δικηγόρων Νομικών Υπηρεσιών, Νομική Βιβλιοθήκη (2023)
 • Οι Σύγχρονες εξελίξεις στις Δημόσιες Συμβάσεις μετά τον Ν 4412/2016, Νομική Βιβλιοθήκη, 2019
 • Ημερίδα Δημόσιες Συμβάσεις, Οδηγίες 2014/23, 24, 25/ΕΕ (ΕΑΑΔΗΣΥ, 2016)
 • World Future Energy Summit 2016, Αbu Dhabi

Γλώσσες

Ελληνικά, Αγγλικά, Γαλλικά

Πεδίο Ενασχόλησης

Δημόσιες Συμβάσεις, Δίκαιο Ενέργειας, Δίκαιο Περιβάλλοντος, Διοικητικό Δίκαιο, Δημόσιο Δίκαιο.

 • 210 361 1225
 • 210 361 1236
 • 210 361 0227
 • e.chatzoglou@kanell.gr