ΕΛΕΝΗ Α. ΧΑΤΖΗΑΝΔΡΕΟΥ

ΕΛΕΝΗ Α. ΧΑΤΖΗΑΝΔΡΕΟΥ

Δικηγόρος, MSc

Δικηγόρος παρά Πρωτοδίκαις. Γεννήθηκε στην Αμμόχωστο, Κύπρου το 1995. Μέλος του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών από το 2021.

Σπουδές

 • Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Τραπεζική και Χρηματοοικονομική» στο Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου (2022).
 • Πτυχίο Νομικής από το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών (2019).

Σεμινάρια

 • Ετήσιο Σεμινάριο «English for the World of Business and Finance» (Χρηματοοικονομικά Αγγλικά), Διδασκαλείο Ξένων Γλωσσών του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών (2020)
 • Ετήσιο Σεμινάριο «Legal Terminology and Communication Skills in English» (Αγγλική Νομική Ορολογία), Διδασκαλείο Ξένων Γλωσσών του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών (2019)
 • «3rd Law Forum on Data Protection and Privacy», Palladian Conference (2019)
 • «Απόρρητο των Επικοινωνιών: Σύγχρονες Προκλήσεις», Αρχή Διασφάλισης του Απορρήτου των Επικοινωνιών στη Βουλή των Ελλήνων (2018)
 • Σεμινάριο Δικαστικής Γραφολογίας, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών (2018)
 • Συμμετοχή στο Μοντέλο Προσομοίωσης Ηνωμένων Εθνών,THESIS MUN και RHODES MRC Co-operation (2016)
 • «Seminar on International Law», Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών (2014)

Επαγγελματική δραστηριότητα

Χειρισμός νομικών υποθέσεων και παροχή υπηρεσιών νομικής υποστήριξης στα ακόλουθα πεδία:

 • Εμπορικό Δίκαιο και Δίκαιο Εταιρειών, Δικαστική και Εξώδικη Διαχείριση Επιχειρηματικών Απαιτήσεων
 • Παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών σε Τραπεζικά και Χρηματοπιστωτικά Ιδρύματα της Ελλάδος
 • Εκπροσώπηση Εταιρειών και Ιδιωτών πελατών σε υποθέσεις είσπραξης οφειλών, χρηματοδοτικές μισθώσεις και εκτελεστικές διαδικασίες ενώπιον των Ελληνικών Πολιτικών Δικαστηρίων
 • Εξωτερική Συνεργασία με Συστημικό Τραπεζικό Ίδρυμα στο τμήμα υποδοχής ωρίμανσης της ακίνητης περιουσίας
 • Διενέργεια έρευνας ακίνητης περιουσίας και επίλυσης ζητημάτων κατά την αγοραπωλησία και μεταβίβαση ακινήτων
 • Δίκαιο του Κτηματολογίου
 • Παράσταση στα Πολιτικά και Διοικητικά Δικαστήρια της Ελληνικής Επικράτειας
 • Μεταφράσεις νομικών κειμένων από και προς την αγγλική και τουρκική γλώσσα

Γλώσσες

Γλώσσες: Ελληνικά, Αγγλικά, Τουρκικά, Γαλλικά.

Πεδίο ενασχόλησης

Εμπορικό Δίκαιο, Εταιρικό Δίκαιο, Τραπεζικό Δίκαιο, Αστικό Δίκαιο, Συμβάσεις Αντιπροσωπείας και Διανομής, Σύγχρονες Μορφές Συμβάσεων (Leasing, Franchising, Factoring), Δικαστηριακή Υποστήριξη, Νομικοί Έλεγχοι,Έρευνα Ακίνητης Περιουσίας, Εμπράγματο Δίκαιο.

 • 210 361 1225
 • 210 361 1236
 • 210 361 0227
 • info@kanell.gr