ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ Δ. ΑΡΓΥΡΑΚΗ

ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ Δ. ΑΡΓΥΡΑΚΗ

Δικηγόρος, MSc

Δικηγόρος παρά Πρωτοδίκαις. Γεννήθηκε στην Αθήνα το 1996. Μέλος του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών από το 2022

Σπουδές

 • Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών « Δίκαιο και Οικονομία» στο Πανεπιστήμιο Πειραιώς (2022).
 • Πτυχίο Νομικής (LLB) από το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών (2020).

Μελέτες

 • «ΕφΑθ 4282/2010 (Λήξη θητείας Διευθύνοντος Συμβούλου λόγω Ν. 3429/2005, Αποζημίωση)» (2017).
 • «Το θεσμικό πλαίσιο της δημοσιονομικής πολιτικής (Ελληνικής και Ευρωπαϊκής)» (2022).
 • Συγχώνευση: Aegean/ Olympic I (2022).
 • Περιπτώσεις ευθύνης του ετερόρρυθμου εταίρου (2022).

Επαγγελματική δραστηριότητα

 • Εμπορικό Δίκαιο, Αξιόγραφα, Ίδρυση και λύση εταιρειών, Εμπορικές Συμβάσεις.
 • Δημόσιες Συμβάσεις και Διαγωνισμοί.
 • Διοικητικό Δίκαιο.
 • Χρηματοδοτικές μισθώσεις.
 • Μεταβιβάσεις ακινήτων- αγοραπωλησίες.
 • Οικογενειακό Δίκαιο.
 • Κληρονομικό Δίκαιο.
 • Εργατικό Δίκαιο.

Σεμινάρια

 • Είναι το Σύνταγμά μας Ανορθολογικό; Απέτυχαν οι Πολιτικοί Θεσμοί; – Κέντρο Ευρωπαικού Συνταγματικού Δικαίου- Ίδρυμα Θ. & Δ. Τσάτσου.
 • Ι΄ Συνέδριο της Ελληνικής Εταιρείας Πολιτικής Επιστήμης (ΕΕΠΕ).
 • Δίκαιο και Τεχνολογία, Νομική Βιβλιοθήκη.

Γλώσσες

Ελληνικά, Αγγλικά, Ιταλικά.

Πεδίο ενασχόλησης

Εταιρικό Δίκαιο, Εμπορικό Δίκαιο, Διοικητικά Συμβούλια

 • 210 361 1225
 • 210 361 1236
 • 210 361 0227
 • e.argyraki@kanell.gr