ΧΡΥΣΑ Δ. ΠΑΠΑΕΥΘΥΜΙΟΥ

ΧΡΥΣΑ Δ. ΠΑΠΑΕΥΘΥΜΙΟΥ

Δικηγόρος, M.Sc.

Δικηγόρος παρά Πρωτοδίκαις. Γεννήθηκε στη Λάρισα το 1992. Μέλος του Δικηγορικού Συλλόγου Λάρισας από το 2019

Σπουδές

 • Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών Οικονομικού Ποινικού & Εγκληματολογίας στο Ελληνικό Ανοιχτό Πανεπιστήμιο (2021).
 • Πτυχίο Νομικής από το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (2017).

Σεμινάρια

 • “Εισαγωγή στην Συνθήκη Μακολέν. Οι αστικές και οι ποινικές διαστάσεις των χειραγωγημένων αγώνων” από το Ευρωπαϊκό Παρατηρητήριο για την Συνθήκη Μακολέν και την Καταπολέμηση των Χειραγωγημένων Αγώνων (2021).
 • “Blockchain, Cryptos & o μετασχηματισμός του FinTech” & “Smart contracts & contract law” από το Ευρωπαϊκό Νομικό Παρατηρητήριο για τις Νέες Τεχνολογίες (ELONTech) , την Ένωση Ελλήνων Νομικών e-Θέμις, E-Dikigoria (2020).
 • «Κατάσχεση & ηλεκτρονικός πλειστηριασμός κινητών και ακίνητων» από τη Νομική Βιβλιοθήκη (Θεσσαλονίκη, 2020)
 • «Πνευματική ιδιοκτησία (Copyright)» από το Εθνικό Και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών (2019)

Επαγγελματική Δραστηριότητα

Χειρισμός νομικών υποθέσεων και παροχή υπηρεσιών νομικής υποστήριξης στα ακόλουθα πεδία:

 • Διοικητικό Δίκαιο, Δημόσιες Συμβάσεις.
 • Ενασχόληση με ζητήματα Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα.
 • Οικονομικό Ποινικό Δίκαιο (Νόμος ενάντια στη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και ξέπλυμα χρήματος).
 • Μισθώσεις ακινήτων, Κ.Ο.Κ., Χρηματική Ικανοποίηση για ψυχική οδύνη από θάνατο ή ηθική βλάβη από σοβαρό τραυματισμό λόγω τροχαίου ατυχήματος.
 • Οικογενειακό Δίκαιο, Κληρονομικό Δίκαιο, Εμπράγματο Δίκαιο.

Γλώσσες

Ελληνικά, Αγγλικά, Ιταλικά, Γερμανικά

Πεδίο ενασχόλησης

Αστικό Δίκαιο, Ποινικό Δίκαιο, Δημόσιο Δίκαιο, Διοικητικό Δίκαιο, Δημόσιες Συμβάσεις, Δικαστηριακή Υποστήριξη.

 • 210 361 1225
 • 210 361 1236
 • 210 361 0227
 • ch.papaeuthimiou@kanell.gr