ΑΜΑΝΤΑ N. ΓΡΗΓΟΡΟΠΟΥΛΟΥ

ΑΜΑΝΤΑ N. ΓΡΗΓΟΡΟΠΟΥΛΟΥ

Δικηγόρος, LL.M.

Σύμβουλος δικαίου προσωπικών δεδομένων και τεχνολογίας

Σπουδές

 • University of Essex, Μεταπτυχιακό πρόγραμμα (L.L.M.) στο Ευρωπαϊκό Δίκαιο, με εξειδίκευση στο Τραπεζικό Δίκαιο (1997).
 • Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Νομική Σχολή (Πτυχίο Νομικής) 1996.

Εκπαιδευτικό έργο και εισηγήσεις

Σχεδιασμός και εκπόνηση εκπαιδευτικών προγραμμάτων με φυσική διδασκαλία ή μέσω ψηφιακής πλατφόρμας (e-learning) (πιστοποιημένη εκπαιδεύτρια) σε μεγάλους χρηματοπιστωτικούς οργανισμούς:

 • Εκπαιδευτικό πρόγραμμα εντοπισμού και καταπολέμησης οικονομικού εγκλήματος, μέθοδοι πρόληψης και αποτροπής απάτης, τεχνικές βελτίωσης ελεγκτικών μηχανισμών.
 • Πρόγραμμα ευαισθητοποίησης προσωπικού για την ασφάλεια των πληροφοριών και των πληροφοριακών συστημάτων.
 • Εκπαιδευτικό πρόγραμμα προστασίας προσωπικών δεδομένων και σχεδιασμός προωθητικών καμπανιών ευαισθητοποίηση, για την προστασία της ιδιωτικότητας, της ασφάλειας της πληροφορίας και των πληροφοριακών συστημάτων.
 • Εκπαιδευτικό πρόγραμμα συστήματος εσωτερικού ελέγχου, τεχνικών αξιολόγησης κινδύνων και πρακτικών εταιρικής διακυβέρνησης.

Εισηγήσεις σε συνέδρια

 • The Data Conference (BOUSSIAS), σύγχρονες προκλήσεις για τους Υπεύθυνους Προστασίας Δεδομένων (2023).
 • Data Protection & Privacy Law Forum: Ψηφιακή δικαιοσύνη και ιδιωτικότητα την εποχή της πανδημίας Covid-19 (2021)

Συγγραφικό έργο

 • Κοινοπρακτικά δάνεια – το νέο πλαίσιο εταιρικής χρηματοδότητες στο Ην. Βασίλειο και την Ε.Ε. (Διατριβή μεταπτυχιακού προγράμματος, 1997).

Επαγγελματική Δραστηριότητα

 • Υπεύθυνος Προστασίας Δεδομένων σε μεγάλα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα, όπου ανέπτυξε, εφάρμοσε και διατήρησε ένα πλαίσιο συμμόρφωσης με τη νομοθεσία προστασίας προσωπικών δεδομένων βασισμένο στην αρχή της λογοδοσίας, με υιοθέτηση πρακτικών διακυβέρνησης δεδομένων, ρόλων, διαδικασιών, συστημάτων, ελεγκτικών μηχανισμών και μεθοδολογιών. Έχει παράσχει ολοκληρωμένο συμβουλευτικό έργο κατά τον σχεδιασμό καινοτόμων επιχειρηματικών πρωτοβουλιών και συστημάτων, προτείνοντας σύννομες και υλοποιήσιμες πρακτικές συμμόρφωσης, σε τοπικό και σε επίπεδο Ομίλου. Διετέλεσε μέλος της ομάδας εργασίας εκπόνησης του Κώδικα Δεοντολογίας Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων της Ελληνικής Ένωσης Τραπεζών και Πρόεδρος της Επιτροπής Προστασίας Δεδομένων της Ένωσης Εταιριών Διαχείρισης από Δάνεια και Πιστώσεις.
 • Επικεφαλής συμμόρφωσης με ψηφιακούς κανονισμούς και δίκαιο νέων τεχνολογιών σε μεγάλη συστημική Τράπεζα, συμβάλλοντας στην εγκαθίδρυση και διατήρηση πρακτικών συμμόρφωσης με ρυθμιστικά πλαίσια (π.χ. PSDII, PCIDSS, e-Privacy κ.λπ.), συμμετέχοντας στη διαχείριση σύνθετων έργων ψηφιακού μετασχηματισμού και αξιολογώντας το βαθμό συμμόρφωσης των συνεργατών/ παρόχων με τις απαιτήσεις ασφάλειας και απορρήτου. Διαχειρίστηκε περιστατικά παραβιάσεων ασφάλειας, με την αναφορά των περιστατικών στις Αρχές, τη διερεύνηση των αιτιών και τη σύσταση διορθωτικών μέτρων.
 • Επικεφαλής ειδικών ελέγχων καταπολέμησης οικονομικού εγκλήματος σε μεγάλη συστημική Τράπεζα, με εκτίμηση των οικονομικών συνεπειών, αξιολόγηση των αδυναμιών του συστήματος εσωτερικού ελέγχου, διενέργεια συστάσεων διορθωτικών μέτρων και υποστήριξη των νομικών ενεργειών. Ανέπτυξε αυτοματοποιημένους μηχανισμούς πρόληψης και εντοπισμού ενδείξεων οικονομικών ατασθαλειών, αξιολόγησης της συμμόρφωσης του προσωπικού με εσωτερικούς κώδικες και με το γενικότερο κανονιστικό πλαίσιο. Συντόνισε τις δραστηριότητες διερεύνησης οικονομικού εγκλήματος σε θυγατρικές του εξωτερικού για να διασφαλίσει την εναρμόνιση των μεθοδολογιών και πρακτικών σε επίπεδο Ομίλου και την ευθυγράμμιση με τους στρατηγικούς στόχους του Ομίλου.
 • Σύμβουλος Υπηρεσιών Εσωτερικού Ελέγχου σε μεγάλες εταιρείες συμβούλων στην Ελλάδα και στο Ηνωμένο Βασίλειο, παρέχοντας υπηρεσίες εσωτερικού ελέγχου (co-sourcing/outsourcing), εταιρικής διακυβέρνησης και κανονιστικής συμμόρφωσης σε μεγάλα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα, εταιρίες λιανικού εμπορίου, κατασκευαστές.

Πιστοποιήσεις

 • DPO Executive- Data Protection Officer (ISO/IEC 17024), ΤÜV AUSTRIA HELLAS- DPO ACADEMY, 2017
 • Certified Internal Auditor (CIA), Institute of Internal Auditors (IIA), 2004
 • Certified in Risk Management Assurance (CRMA), Institute of Internal Auditors (IIA), 2008

Γλώσσες

Ελληνικά, Αγγλικά, Γαλλικά, Γερμανικά

Πεδίο Ενασχόλησης

Δίκαιο Προσωπικών Δεδομένων και Τεχνολογίας, Τραπεζικό Δίκαιο, Δίκαιο Εταιρικής Διακυβέρνησης, Δίκαιο Καταπολέμησης Οικονομικού Εγκλήματος και Διαφθοράς, Ευρωπαϊκό Κοινοτικό Δίκαιο

 • 210 361 1225
 • 210 361 1236
 • 210 361 0227
 • a.grigoropoulou@kanell.gr