Παρουσίαση του ψηφιακού αρχείου Δ.Σ.Α. (Περιοδικό ΤΟ ΒΗΜΑ ΤΟΥ ΔΙΚΗΓΟΡΟΥ)