Ο Στέργιος Κωνσταντίνου, Senior Associate της Δικηγορικής μας Εταιρείας, Co-Chair του Ελληνικού KnowledgeNet Chapter του Διεθνούς Συνδέσμου Επαγγελματιών Απορρήτου (IAPP – International Association of Privacy Professionals)

Εξαιρετικά νέα από την ομάδα GDPR της δικηγορικής μας εταιρείας.
Ο Στέργιος Κωνσταντίνου, Senior Associate της Δικηγορικής μας Εταιρείας, έχει οριστεί ως Co-Chair του Ελληνικού KnowledgeNet Chapter του Διεθνούς Συνδέσμου Επαγγελματιών Απορρήτου (IAPP – International Association of Privacy Professionals)!

Η εμπειρία του Στέργιου στην προστασία δεδομένων και η αφοσίωσή του στο συγκεκριμένο νομικό αντικείμενο αποτελούν εγγύηση για την καλλιέργεια μιας ισχυρής κοινότητας επαγγελματιών προστασίας δεδομένων στην Ελλάδα.

Η IAPP – International Association of Privacy Professionals είναι ένας παγκοσμίως αναγνωρισμένος φορέας στον κλάδο της προστασίας προσωπικών δεδομένων. Ο νέος ρόλος του Στέργιου θα φέρει αναμφίβολα πολύτιμες προοπτικές συνεργασίας, όχι μόνο για τη δικηγορική μας εταιρεία αλλά και για την ευρύτερη κοινότητα προστασίας δεδομένων στην Ελλάδα.