Ο πρώτος τόμος της σειράς “The Institute for Justice and Growth Series” του Ινστιτούτου για τη Δικαιοσύνη & την Ανάπτυξη, με τίτλο “Το δίκαιο ως πυλώνας ανάπτυξης” .

Η Δικαιοσύνη, εκτός από θεματοφύλακας των δικαιωμάτων και των ελευθεριών του πολίτη, και εγγυητής της κοινωνικής ειρήνης και συνοχής, σήμερα διεκδικεί και διαδραματίζει, σε όλο τον πλανήτη, καταλυτικό ρόλο στην ίδια την οικονομική ανάκαμψη και ανάπτυξη κάθε τόπου.

Νικόλας Κανελλόπουλος
Πρόεδρος του Ινστιτούτου
για τη Δικαιοσύνη & την Ανάπτυξη