Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΕΟΤ ΣΤΗΝ ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ WORLD TRAVEL MARKET