Ο πρόεδρος του ΕΟΤ, γενικός γραμματέας του υπ. Δικαιοσύνης (Εφημερίδα ΑΥΡΙΑΝΗ)