Νοσηρά φαινόμενα, διαπλοκή και νομοθετικό πλαίσιο (Εφημερίδα ΑΥΡΙΑΝΗ)