Νέος γ.γ. στο υπουργείο Δικαιοσύνης (Εφημερίδα Η ΒΡΑΔΥΝΗ)