Νέος γ.γ. στο Δικαιοσύνης (Εφημερίδα Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ)