Νέα ανοικτή αντιπαράθεση των κυβερνητικών εταίρων (Εφημερίδα ΗΜΕΡΗΣΙΑ)