Μέσω ΣΔΙΤ η ψηφιοποίηση των δικαστικών πρακτικών (capital.gr)