Ημερίδα με θέμα:«Νέα Κανονιστικά Πλαίσια και Κίνδυνοι – Φορολογική Επικαιρότητα». (Θεσσαλονίκη, 23 Νοεμβρίου 2017).

Ο Σύνδεσμος Βιομηχανιών Βορείου Ελλάδος (ΣΒΒΕ) και η ΕΥ, διοργάνωσαν με επιτυχία την Πέμπτη  23 Νοεμβρίου 2017 ,στο Ξενοδοχείο Porto Palace, στη Θεσσαλονίκη, ημερίδα με θέμα: «Νέα Κανονιστικά Πλαίσια και Κίνδυνοι – Φορολογική Επικαιρότητα».

Στην έναρξη των εργασιών της ημερίδας ο κ. Αθανάσιος Σαββάκης, Πρόεδρος του Συνδέσμου Βιομηχανιών Βορείου Ελλάδος,  απηύθυνε χαιρετισμό και στη συνέχεια εξειδικευμένοι ομιλητές  παρουσίασαν και συζήτησαν με τους συμμετέχοντες θέματα όπως ο Ευρωπαϊκός Κανονισμός “General Data Protection Regulation” (GDPR) και ο εξωδικαστικός Συμβιβασμός ενώ επίσης αναφέρθηκαν και σε τρέχοντα φορολογικά θέματα.

Παρουσιάστηκαν μεταξύ των άλλων, η εισήγηση του Νικόλα Κανελλόπουλου για τον εξωδικαστικό συμβιβασμό και της Γιούλης Τραγουλιά, δικηγόρου της δικηγορικής εταιρείας μας, για τον Ευρωπαϊκό Κανονισμό General Data Protection Regulation” (GDPR).

 

Ειδικότερα, η κα Λίλιαν Μήτρου, Καθηγήτρια στο Πανεπιστήμιο Αιγαίου και Πρόεδρος της Νομοπαρασκευαστικής Επιτροπής, η κα Γιούλη Τραγουλιά, Δικηγόρος στη Δικηγορική Εταιρεία Νικόλας Κανελλόπουλος – Χαρά Ζέρβα & Συνεργάτες και ο κ. Παναγιώτης Παπαγιαννακόπουλος, Director Υπηρεσιών Ασφάλειας Κυβερνοχώρου και Προστασίας Δεδομένων & Ιδιωτικότητας στην ΕΥ Ελλάδος, αναφέρθηκαν στον Ε.Κ. GDPR και στο κατά πόσο μία ελληνική εταιρεία είναι έτοιμη για την εφαρμογή του.

 

Το θέμα του Εξωδικαστικού Συμβιβασμού ανέλυσε ο κ. Νικόλας Κανελλόπουλος, Δικηγόρος – Διαμεσολαβητής, Γενικός Γραμματέας του Ο.Π.Ε.Μ.Ε.Δ., η κα. Αρετή Σισμανίδου, Στέλεχος του Νομικού Τμήματος της Ειδικής Γραμματείας Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης και η κα. Αθηνά Σιαφαρίκα, Δικηγόρος της Δικηγορικής Εταιρείας Πλατής – Αναστασιάδης & Συνεργάτες.

Τέλος στους φορολογικούς ελέγχους σε νομικά πρόσωπα, στα μέτρα διασφάλισης του δημοσίου συμφέροντος, στην παραγραφή του δικαιώματος του δημοσίου για καταλογισμό φόρου και στις πρόσφατες εξελίξεις στη φορολογία φυσικών και νομικών προσώπων επικεντρώθηκαν στις εισηγήσεις τους ο κ. Στέφανος Μήτσιος, Επικεφαλής του Φορολογικού Τμήματος της ΕΥ Ελλάδος και η κα Κωνσταντίνα Γαλλή, Director των Φορολογικών Υπηρεσιών της EY Ελλάδος.