Ημερίδα, με θέμα: Διαμεσολάβηση & Πραγματική Οικονομία” (22 Μαϊου 2017)

Η χώρα μας έχει ανάγκη από νέους καινοτόμους θεσμούς, οι οποίοι θα συμβάλουν στον εκσυγχρονισμό της κοινωνίας μας. Ένας τέτοιος είναι και ο θεσμός της διαμεσολάβησης για την εξωδικαστική επίλυση των διαφορών.
Στο πλαίσιο αυτό,το Οικονομικό Επιμελητήριο Ελλάδας με τον ΟΠΕΜΕΔ,  διοργάνωσαν με μεγάλη επιτυχία,  ημερίδα, με θέμα: Διαμεσολάβηση & Πραγματική Οικονομία”

 

Χαιρετισμός ΓΓ ΟΠΕΜΕΔ κ. Ν. Κανελλόπουλου

Αγαπητοί συνάδελφοι.

Κυρίες και κύριοι.

Κατ’ αρχήν, θα ήθελα να συγχαρώ το Οικονομικό Επιμελητήριο Ελλάδος και προσωπικά τον Προέδρό του κ. Κωνσταντίνο Κόλλια για τη σημερινή εκδήλωση, που συνδιοργανώνεται με τον Οργανισμό Προώθησης Εναλλακτικών Μεθόδων Επίλυσης Διαφορών.

Πρόκειται για μία ακόμη επικοινωνιακή δράση του Οικονομικού Επιμελητηρίου και του ΟΠΕΜΕΔ, αποτέλεσμα της ευεργετικής συνέργειας του Οργανισμού και των εταίρων του, όχι μόνο θεσμικά, σε επίπεδο αρχών, αλλά και έμπρακτα, στο πεδίο της δημιουργικής προώθησης του θεσμού της διαμεσολάβησης οριζόντια, σε όλο το φάσμα της Ελληνικής Κοινωνίας και Οικονομίας, αλλά και στοχευμένα, σε σημαντικούς τομείς και επαγγελματικούς κύκλους που παρουσιάζουν ιδιαίτερη δυναμική και σημασία για την εναλλακτική επίλυση και διευθέτηση των διαφορών.

Η σημερινή επιστημονική συζήτηση έχει σκοπό καταρχήν την παρουσίαση της διαμεσολάβησης ως ενός ακόμη νέου θεσμού που προάγει τον εκσυγχρονισμό της χώρας μας.

Φυσικά, θα ακούσουμε πολλά για το τι είναι η διαμεσολάβηση, πώς λειτουργεί στην πράξη, σε Ελλάδα και εξωτερικό και ποια είναι τα σημαντικά οφέλη της, η ευεργετική της επίδραση στην ποιότητα των κοινωνικών μας σχέσεων, στη λειτουργία και το περιεχόμενο της ανθρώπινης συμβίωσης.

Με τη διαμεσολάβηση, πράγματι, η συναίνεση και ο διάλογος ανάγονται σε βασικά πρότυπα κοινωνικής συμπεριφοράς, ενώ τα μέρη μιας διαφοράς αναλαμβάνουν τα ίδια να επιλύσουν τη διαφορά τους, μέσα από μία υποβοηθούμενη και ολοκληρωμένη διαπραγμάτευση, χωρίς να αναμένεται η άνωθεν κρίση ενός δικαστή.

Όλα αυτά είναι σπουδαία, στρατηγικά πλεονεκτήματα της εναλλακτικής επίλυσης διαφορών, καθώς, με τρόπο σύγχρονο, συμμετοχικό και άμεσο μπορούμε να οδηγηθούμε στην αποτελεσματική και ταχεία επίλυση των διαφορών.

Εκείνο όμως που αποτελεί την προστιθέμενη αξία της σημερινής ημερίδας είναι η ιδιαίτερη διάσταση που αποκτά η όλη συζήτηση, όταν γίνεται από την οπτική γωνία του οικονομολόγου.

Όταν δηλαδή η διαμεσολάβηση και οι λοιπές εναλλακτικές μέθοδοι διευθέτησης των καθημερινών συγκρούσεων συμφερόντων τοποθετούνται πάνω στη βάση της πραγματικής οικονομίας, υπό το πρίσμα της τρέχουσας συγκυρίας, λαμβάνοντας έτσι σαφές περιεχόμενο.

Έχει, λοιπόν, η διαμεσολάβηση οικονομικό αποτύπωμα; Είναι μέγεθος μετρήσιμο στην πραγματική οικονομία; Η απάντηση είναι προφανώς θετική.

Προάγοντας την ταχεία και αποτελεσματική, εξωδικαστική επίλυση των διαφορών, ο νέος θεσμός που υποβοηθά και μεγιστοποιεί το όφελος των διαπραγματεύσεων συμβάλλει καθοριστικά στη σταδιακή αλλά αισθητή δημιουργία ενός νέου οικονομικού περιβάλλοντος, που ευνοεί την επιχειρηματικότητα.

Η αποφυγή περιττών γραφειοκρατικών καθυστερήσεων, η συνέχιση των οικονομικών σχέσεων των μερών, η ανώδυνη, αμοιβαία επωφελής διευθέτηση των διαφορών, με το διαπραγματευτικό μοντέλο win-win, είναι μόνο μερικές από τις ευεργετικές λειτουργίες της διαμεσολάβησης σε επίπεδο αμιγώς οικονομικό.

Λειτουργίες που διευκολύνουν την οικονομική δραστηριότητα, ευνοούν τις επενδύσεις, εκσυγχρονίζουν τον τρόπο λειτουργίας μιας εύθραυστης οικονομίας. Η διαμεσολάβηση γίνεται έτσι εργαλείο ανάπτυξης, δίκαιης, βιώσιμης και ρεαλιστικής.

Αναγνωρίζοντας αυτήν την ιδιαίτερη δυναμική και τις μεγάλες προοπτικές της διαμεσολάβησης, το Οικονομικό Επιμελητήριο Ελλάδος εισήλθε πριν από ένα έτος στον ΟΠΕΜΕΔ. Προσχώρησε έτσι σε μια σπουδαία, πρωτότυπη για τα ευρωπαϊκά δεδομένα θεσμική συμμαχία των σημαντικότερων φορέων εκπροσώπησης της οικονομικής, κοινωνικής και επιστημονικής κοινότητας της χώρας.

Ο ΟΠΕΜΕΔ είναι παρών σε όλα τα τρέχοντα ζητήματα που σχετίζονται και προάγουν την εξωδικαστική επίλυση των διαφορών.

Με αυτό το πρόταγμα, είχε ενεργό εμπλοκή και στο φλέγον θέμα του εξωδικαστικού μηχανισμού ρύθμισης οφειλών επιχειρήσεων, πολύ προτού γίνει νόμος με τον ν. 4469/2017. Το δεύτερο μέρος είναι αφιερωμένο σε αυτή τη μεγάλη και αναγκαία νομοθετική πρωτοβουλία, που συγκεντρώνει -όχι άδικα- το ενδιαφέρον της οικονομικής και επιχειρηματικής ζωής.

Οι ‘Έλληνες οικονομολόγοι έχουν κομβικό ρόλο να επιτελέσουν για την εξωδικαστική ρύθμιση των οφειλών, τόσο μέσα από τον νέο μηχανισμό όσο και μέσω όλων των άλλων εναλλακτικών μεθόδων διευθέτησης του ιδιωτικού χρέους. Εξοπλισμένοι με τις κατάλληλες γνώσεις και το αναγκαίο επιστημονικό υπόβαθρο, μπορούν και πρέπει να συμβάλουν σε αποφασιστικό βαθμό στο restart της Ελληνικής Οικονομίας.

Ο ΟΠΕΜΕΔ και το Οικονομικό Επιμελητήριο, από κοινού εκπέμπουν ισχυρό μήνυμα:

Η Κοινωνία και η Οικονομία παίρνουν στα χέρια τους την υπόθεση “διαμεσολάβηση”, Προάγουν αποτελεσματικό ένα νέο και δυναμικό τρόπο επίλυσης των διαφορών. Μία νέα κοινωνική κουλτούρα, ένα νέο, δυναμικό εργαλείο για τον πολίτη και την επιχείρηση, στην πραγματική οικονομία.

Σας ευχαριστώ πολύ.