Η πολιτική συγκυρία ως μοχλός δικονομικής ασυμμετρίας (Εφημερίδα ΠΡΩΤΟ ΘΕΜΑ)