Η νέα τεχνολογία, εργαλείο δουλειάς (Εφημερίδα ΚΕΡΔΟΣ)