Ετήσιος Απολογισμός του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Δημοσίου Δικαίου (EPLO) στο οποίο περιλαμβάνονται και δράσεις του Ινστιτούτου για τη Δικαιοσύνη και την Ανάπτυξη & του Ινστιτούτου για το Δίκαιο Προστασίας της Ιδιωτικότητας, των Προσωπικών Δεδομένων και την Τεχνολογία.