Επιδιώκουμε τις συνέργειες με τους ιδιωτικούς φορείς του τουρισμού (Περιοδικό TRAVEL TIMES)