Ενημερωτικό σημείωμα της Χριστίνας Καμπισιούλη, δικηγόρου – συνεργάτη της δικηγορικής μας εταιρείας, με θέμα “Το νέο υγειονομικό πρωτόκολλο καταλυμάτων, υπό το πρίσμα της νομοθεσίας περί προσωπικών δεδομένων” (www.money-tourism.gr, 16 Απριλίου 2021).

ΤΟ ΝΕΟ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΩΝ

ΥΠΟ ΤΟ ΠΡΙΣΜΑ ΤΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΠΕΡΙ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

 

Αθήνα, 15-4-2021

Με αισιοδοξία η τουριστική βιομηχανία της χώρας μας προετοιμάζεται για την έναρξη της νέας τουριστικής περιόδου και με την ελπίδα για την αποδρομή της πανδημίας, εν αναμονή της Κοινής Υπουργικής Απόφασης που θα ρυθμίζει το νέο Πρωτόκολλο τουριστικών καταλυμάτων.

Σύμφωνα με πληροφορίες που έχουν ήδη δει το φως της δημοσιότητας, το νέο Πρωτόκολλο, κινούμενο στο ίδιο πλαίσιο με αυτό της περσινής τουριστικής περιόδου, με σκοπό την προστασία της δημόσιας υγείας, υπαγορεύει σε κάθε τουριστικό κατάλυμα να καταρτίσει σχέδιο καθημερινής δράσης καθώς και σχέδιο διαχείρισης πιθανού κρούσματος.

Ποια είναι όμως τα ζητήματα περί επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων που εγείρονται από τις διαδικασίες που θα περιλαμβάνουν τα σχέδια αυτά;

Τα τουριστικά καταλύματα θα πρέπει να μεριμνήσουν ώστε να διενεργούν όλες τις προβλεπόμενες επεξεργασίες προσωπικών δεδομένων εντός του ευρωπαϊκού και εθνικού ρυθμιστικού πλαισίου προστασίας προσωπικών δεδομένων, ιδίως του Γενικού Κανονισμού για την Προστασία Δεδομένων 2016/679 («ΓΚΠΔ») και του Ν.4624/2019, όπως ισχύει. Ειδικότερα, οι διαδικασίες που περιλαμβάνουν επεξεργασίες προσωπικών δεδομένων πέραν από αυτές της συνήθους λειτουργίας ενός τουριστικού καταλύματος προβλέπεται να αφορούν:

  • Την εκπαίδευση του προσωπικού στην τήρηση του Πρωτοκόλλου. Προβλέπεται η καταγραφή των ατόμων, της διάρκειας και του τρόπου εκπαίδευσης, η τήρηση αρχείων εκπαίδευσης και τεκμηρίωσης της πρόσληψης για κάθε εργαζόμενο, η συλλογή υπεύθυνων δηλώσεων, αλλά και ο ενδελεχής έλεγχος του προσωπικού σε συνάρτηση με την επιδημιολογική εικόνα της περιοχής στην οποία βρίσκεται το κατάλυμα.
  • Την υποχρεωτική διενέργεια rapid test στο σύνολο του προσωπικού του καταλύματος, τουλάχιστον μία φορά την εβδομάδα, αλλά και την προαιρετική διευκόλυνση της διενέργειας rapid test ή μοριακού ελέγχου στους διαμένοντες στο κατάλυμα σε συνδυασμό με διακριτική παρακολούθηση πελατών με συμπτώματα.
  • Την υποχρεωτική κοινοποίηση στοιχείων επικοινωνίας στην αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου Υγείας/ΕΟΔΥ του υπευθύνου εφαρμογής του σχεδίου διαχείρισης ύποπτου κρούσματος και του ιατρού με τον οποίο υπάρχει συνεργασία.
  • Την υποχρεωτική τήρηση αρχείου των μελών προσωπικού και όλων των ατόμων που διέμειναν στο ξενοδοχείο με καταχώρηση προσωπικών δεδομένων όπως όνομα, εθνικότητα, ημερομηνία άφιξης και αναχώρησης, στοιχεία επικοινωνίας, ώστε να καθίσταται δυνατή η ιχνηλάτιση επαφών τυχόν ασθενούς με COVID-19.
  • Την προαιρετική παροχή βασικών υγειονομικών οδηγιών μέσω ανάπτυξης εφαρμογής σε κινητά τηλέφωνα, τη χρήση ηλεκτρονικών εναλλακτικών για το check in-check out, την ηλεκτρονική πληρωμή των δαπανών διαμονής, καθώς και ηλεκτρονική αποστολή εγγράφων.
  • Τον προαιρετικό διαχωρισμό πελατών ανά οικογένεια ή ανάλογα με την κατάσταση της υγείας τους (π.χ. διαχωρισμός ευπαθών ομάδων) στις παροχές αναψυχής όπως κολυμβητικές δεξαμενές, SPA, SAOUNA κ.ά.

Περαιτέρω, κατά την εκπόνηση του σχεδίου διαχείρισης ύποπτου κρούσματος, θα πρέπει να ληφθεί ιδιαίτερη μέριμνα για την προστασία των προσωπικών δεδομένων, καθότι οι διενεργούμενες επεξεργασίες ενδεχομένως να αφορούν σε δεδομένα ειδικών κατηγοριών (ευαίσθητα δεδομένα), όπως είναι τα δεδομένα υγείας.

Σε περίπτωση που άτομο που διαμένει στο ξενοδοχείο παρουσιάσει συμπτώματα συμβατά με την COVID-19 λοίμωξη, θα πρέπει να υποβληθεί σε rapid-test και /ή μοριακό PCR test. Αν το αποτέλεσμα είναι θετικό, προβλέπεται η άμεση ενημέρωση του ΕΟΔΥ και η μεταφορά του/της ασθενούς σε δωμάτιο καραντίνας του ξενοδοχείου, σε ξενοδοχείο καραντίνας ή στην κατάλληλη μονάδα υγείας, ανάλογα με την κλινική του κατάσταση. Επιπλέον, θα πρέπει να καταγράφονται τα στοιχεία επικοινωνίας συγγενικού προσώπου του/της ασθενούς, ώστε να συναινέσει αν χρειαστεί επέμβαση όταν ο/η ασθενής δεν είναι σε θέση να επικοινωνήσει.

Συμπερασματικά, με την οριστικοποίηση του νέου Πρωτοκόλλου, θα πρέπει οι επεξεργασίες προσωπικών δεδομένων που θα διενεργεί το κάθε τουριστικό κατάλυμα, εξ ορισμού και από επιλογή να εδράζονται σε συγκεκριμένη νομική βάση και να είναι σύμφωνες με τις αρχές της αναλογικότητας, της διαφάνειας και της νομιμότητας. Τέλος, θα πρέπει να διευκολύνεται με κάθε πρόσφορο μέσο η άσκηση όλων των δικαιωμάτων που αφορούν στα προσωπικά δεδομένα τόσο των πελατών όσο και των εργαζομένων.

 

Της Χριστίνας Π. Καμπισιούλη

Δικηγόρου, MSc

Για τη ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΗ ΕΤAIPEIA

Ν . ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ- Χ. ΖΕΡΒΑ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ