Ενημερωτική εκδήλωση ΟΠΕΜΕΔ – ΔΣΑ: «Διαμεσολάβηση: κίνδυνος ή ευκαιρία για τον δικηγόρο;»

Με μεγάλη επιτυχία πραγματοποιήθηκε την Τετάρτη, 1η Φεβρουαρίου 2017, στον Δικηγορικό Σύλλογο Αθηνών, ενημερωτική εκδήλωση με τίτλο «Διαμεσολάβηση: κίνδυνος ή ευκαιρία για τον δικηγόρο;».

Την εκδήλωση διοργάνωσαν ο Οργανισμός Προώθησης Εναλλακτικών Μεθόδων Επίλυσης Διαφορών (ΟΠΕΜΕΔ) σε συνεργασία με τον Δικηγορικό Σύλλογο Αθηνών (ΔΣΑ), με στόχο την ολοκληρωμένη και έγκυρη ενημέρωση των δικηγόρων για τα πρακτικά χαρακτηριστικά της Διαμεσολάβησης που αποτελεί ένα νέο εργαλείο στα χέρια τους.

Τη συζήτηση συντόνισε η δημοσιογράφος Άννα Μπουσδούκου και συμμετείχαν οι :

 • κ.Βασίλης Αλεξανδρής Πρόεδρος Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών
 • κ.Νικόλας Κανελλόπουλος Γ.Γραμματέας ΟΠΕΜΕΔ
 • κα.Παναγιώτα Λουκάκου Δικηγόρος- Διαμεσολαβήτρια
 • κα.Ευγνωσία Ραφτοπούλου Δικηγόρος – Διαμεσολαβήτρια.

Στην εκδήλωση παρέστησαν οι:

 • Κώστας Καραγκούνης βουλευτής
 • Γιάννης Χατζηθεοδοσίου Πρόεδρος Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Αθηνών
 • Νίκος Βερνίκος Πρόεδρος ICC
 • Γιώργος Μπουλούκος Σύμβουλος ΔΣΑ
 • Στέλιος Μανουσάκης πρ.Πρόεδρος Δικηγορικού Συλλόγου Πειραιά
 • Παναγιώτης Περράκης Σύμβουλος ΔΣΑ
 • Νάντια Σταρογιάννη Πρόεδρος ΕΙΑΣ

   

Κατά την εκδήλωση επισημάνθηκαν τα σημεία που η Διαμεσολάβηση προβάλλει ως εναλλακτική λύση με κοινωνική διάσταση απέναντι  στην νομική- δικαστική αντιπαράθεση για την επίλυση των διαφορών. Επισημάνθηκε ωστόσο και η αδυναμία της Πολιτείας, με παραλείψεις και καθυστερήσεις, να προβάλει και να αναδείξει το θεσμό, ο οποίος στη σημερινή εποχή της κρίσης, η οποία που ανέτρεψε παλιότερα δεδομένα, μπορεί να απαλλάξει πολλούς ανθρώπους, επιχειρήσεις και οργανισμούς από ψυχοφθόρες, ζημιογόνες και ατελείωτες δικαστικές διαδικασίες. Σημεία κατά τα οποία έγινε συζήτηση ήταν η τήρηση του απορρήτου στη διαμεσολάβηση, αν είναι δυνατό και νόμιμο να χρησιμοποιηθούν στοιχεία του διαλόγου σε δικαστικό επίπεδο και κατά πόσο η δυνατότητα που έδωσε ο νόμος να είναι διαμεσολαβητής άτομο χωρίς νομική – δικηγορική ιδιότητα μπορεί να αποτελέσει το αδύνατο σημείο της Διαμεσολάβησης.

Μιλώντας ο Πρόεδρος του ΔΣΑ Β. Αλεξανδρής, μεταξύ άλλων, αναφέρθηκε στην έλλειψη θεσμικών κινήτρων που θα ωθήσουν τους διαδίκους στη διαδικασία της διαμεσολάβησης και επεσήμανε ότι «η υιοθέτηση ενός υποχρεωτικού προσταδίου διαμεσολάβησης σε επιλεγμένες κατηγορίες μπορεί και πρέπει να αποτελέσει αντικείμενο διαβούλευσης και εν συνεχεία νομοθέτησης.  Πρόσθεσε μάλιστα πως το συζητούμενο υποχρεωτικό προστάδιο διαμεσολάβησης δεν μπορεί ποτέ να εμποδίζει το δικαίωμα των διαδίκων να προσφύγουν σε ύστερο στάδιο στον φυσικό δικαστή για την επίλυση της διαφοράς τους.

«Η θέσπιση ελκυστικών φορολογικών ή άλλων μέτρων, ως κινήτρων εφαρμογής της διαμεσολάβησης, η επιβολή κυρώσεων σε περίπτωση αδικαιολόγητης μη συμμόρφωσης των μερών με την εκ του νόμου υποχρέωση του για συμμετοχή σε υποχρεωτική διαμεσολάβηση, η δυνατότητα μεταγραφής των αποφάσεων της διαμεσολάβησης, προκειμένου να επιλύονται με διαμεσολάβηση άμεσα και χωρίς την ανάγκη περαιτέρω πράξεων και υποθέσεις εμπράγματου δικαίου, θα μπορούσαν να υιοθετηθούν από τον Έλληνα νομοθέτη, έτσι ώστε να γίνει η διαμεσολάβηση πιο ελκυστική», υπογράμμισε ο κ. Αλεξανδρής.

Ο Πρόεδρος του ΔΣΑ ανέφερε, καταληκτικά, ότι τόσο ο ΔΣΑ , όσο και ο ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ ως φορέας εκπαίδευσης και κατάρτισης διαμεσολαβητών, ενθαρρύνουν έμπρακτα, στο μέτρο του δυνατού, τον θεσμό. Οι δυσκολίες εφαρμογής του είναι πράγματι πολλές, όμως προκύπτουν πολλαπλά οφέλη όχι μόνο για τους ίδιους τους πολίτες αλλά και για την τακτική δικαιοσύνη, η οποία κερδίζει σε ενέργεια και δυναμικό, αποσυμφορούμενη από σημαντικό όγκο υποθέσεων.

Ο κ. Νικόλας Κανελλόπουλος αναφέρθηκε στην ευρεία αξία της Διαμεσολάβησης λέγοντας:

«Ο θεσμός της Διαμεσολάβησης προάγει έναν νέο τρόπο αντιμετώπισης των διαφορών και αποτελεί ένα νέο εργαλείο στα χέρια των δικηγόρων. Το διεθνές περιβάλλον δείχνει μία σαφή τάση στην επιλογή εξωδικαστικών μεθόδων επίλυσης διαφορών, με δεδομένο το όφελος που υπάρχει σε όλα τα επίπεδα, τόσο για τους ιδιώτες όσο και για τις επιχειρήσεις.»