Ενημέρωση από τον Νικόλα Κανελλόπουλο για τον νέο ευρωπαϊκό κανονισμό για την προστασία  των προσωπικών δεδομένων στην συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Αθήνας. (28 Φεβρουαρίου 2018)

Η συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Αθήνας, στις 28 Φεβρουαρίου 2018, υπήρξε άκρως παραγωγική και ενημερωτική για τους επαγγελματίες και τους μικρομεσαίους επιχειρηματίες γενικότερα.

Στη συνεδρίαση έγινε η παρουσίαση της νέας  νομοθεσίας της ΕΕ για την προστασία  των προσωπικών δεδομένων  από τον Γενικό Γραμματέα του ΟΠΕΜΕΔ, κ. Νικόλα Κανελλόπουλο, Δικηγόρου. Το θέμα είναι πολύ κρίσιμο και όλοι οι επαγγελματίες και οι πολίτες πρέπει να ενημερωθούν ποια τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις τήρησης και προστασίας των προσωπικών δεδομένων.

 πηγή:www.eea.gr