Εκπροσώπηση ΣΕΤΕ από τη Νομική του Σύμβουλο Χαρά Δ. Ζέρβα, στην Ημερίδα με θέμα: «Εξωδικαστικός Μηχανισμός Ρύθμισης Οφειλών Επιχειρήσεων». (21 Ιουνίου 2017 Μέγαρο ΕΒΕΑ)

Εκπροσώπηση ΣΕΤΕ από τη Νομική του Σύμβουλο Χαρά Δ. Ζέρβα, στην Ημερίδα της 21ης Ιουνίου 2017, στο Μέγαρο ΕΒΕΑ που συνδιοργάνωσαν οι Κοινωνικοί Εταίροι, ΓΣΕΕ-ΣΕΒ-ΓΣΕΒΕΕ-ΕΣΕΕ-ΣΕΤΕ και η Κεντρική Ένωση Επιμελητηρίων Ελλάδος, με την υποστήριξη του Ε.Β.Ε.Α. και του Κέντρου Διαμεσολάβησης Ε.Β.Ε.Α. με θέμα: «Εξωδικαστικός Μηχανισμός Ρύθμισης Οφειλών Επιχειρήσεων»

 Την 21η Ιουνίου 2017 διοργανώθηκε η Ημερίδα με θέμα: «Εξωδικαστικός Μηχανισμός Ρύθμισης Οφειλών Επιχειρήσεων. από τους Κοινωνικούς Εταίρους ΓΣΕΕ-ΣΕΒ-ΓΣΕΒΕΕ-ΕΣΕΕ-ΣΕΤΕ και την Κεντρική Ένωση Επιμελητηρίων Ελλάδος, με την υποστήριξη του Ε.Β.Ε.Α. και του Κέντρου Διαμεσολάβησης Ε.Β.Ε.Α.

Τον ΣΕΤΕ εκπροσώπησε η νομική του σύμβουλος κα Χαρά Δ. Ζέρβα, η οποία απηύθυνε χαιρετισμό και συμμετείχε στο διάλογο μεταξύ των συμμετεχόντων, των εκπροσώπων των ελληνικών τραπεζών, του Ειδικού Γραμματέα Ιδιωτικού Χρέους κ. Κουρμούση, και των λοιπών εκπροσώπων των κοινωνικών εταίρων.

 Η κα Ζέρβα τόνισε ότι  ο ΣΕΤΕ αγκαλιάζει κάθε συντεταγμένη διαδικασία αναδιάρθρωσης της αγοράς και των επιχειρήσεων και επανεκκίνησης της υγιούς τραπεζικής λειτουργίας, όπως είναι ο νέος εξωδικαστικός μηχανισμός ρύθμισης των οφειλών των επιχειρήσεων, που έλαβε επίσημη μορφή με το ν.4469/2017. Επεσήμανε ότι το νομοθετικό αυτό εγχείρημα δίνει τη δυνατότητα ολιστικής αντιμετώπισης του φαινομένου της «υπερχρέωσης» των επιχειρήσεων με βασικό κριτήριο τη βιωσιμότητα της επιχείρησης και την προοπτική συνέχισης της λειτουργίας της και αξιοποιούνται  προς τη σωστή κατεύθυνση εργαλεία-κίνητρα όπως η διαμεσολάβηση, η αμεσότητα της διαδικασίας και η συμμετοχή των μερών στη διαμόρφωση της τελικής ρύθμισης. Μελετώντας τις προβλέψεις του εξωδικαστικού μηχανισμού ο ΣΕΤΕ διάγνωσε εγκαίρως τη σπουδαιότητα και τις προοπτικές που παρουσιάζει για τις επιχειρήσεις του τουριστικού κλάδου. Εξάλλου, ως κοινωνικός εταίρος συμμετείχε ενεργά στη διαδικασία διαβούλευσης επί του τότε νομοσχεδίου, ενώ ως ενεργό και ιδρυτικό μέλος του ΟΠΕΜΕΔ, ο ΣΕΤΕ εργάστηκε από κοινού με τους λοιπούς κοινωνικούς εταίρους για τη βέλτιστη διαμόρφωση του νέου νομοθετικού πλαισίου, υποβάλλοντας προτάσεις και παρατηρήσεις για τη βελτιστοποίηση της διαδικασίας και τη διεύρυνση του πεδίου εφαρμογής του πλαίσιού αυτού που ακόμα δεν έχουν εν συνόλω υιοθετηθεί.

Στο παρόν στάδιο, παρά τις τυχόν ελλείψεις της διαδικασίας αυτής που ελπίζουμε στην πορεία να διορθωθούν, αξιοποιούνται δε προς τη σωστή κατεύθυνση εργαλεία-κίνητρα όπως η διαμεσολάβηση, η αμεσότητα της διαδικασίας και η συμμετοχή των μερών στη διαμόρφωση της τελικής ρύθμισης.

Για το λόγο αυτό είναι χρέος όλων των εμπλεκομένων παραγόντων να αναλάβουν το βάρος του μεριδίου της ευθύνης που τους αναλογεί ώστε η τελευταία αυτή ευκαιρία να αναδιαρθρώσει αποτελεσματικά και βιώσιμα την επιχειρηματική αγορά αλλά και να εξυγιάνει το τραπεζικό σύστημα.