Εκδήλωση του Ινστιτούτου για το Δίκαιο Προστασίας της Ιδιωτικότητας, των Προσωπικών Δεδομένων και την Τεχνολογία του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Δημοσίου Δικαίου (EPLO) με θέμα «Μπροστά στην εφαρμογή του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (GDPR): Η νομολογιακή εμπειρία και οι νέες προκλήσεις». (Πλάκα, 6 Μαρτίου 2019)

Με μεγάλη επιτυχία πραγματοποιήθηκε την Τετάρτη 6 Μαρτίου 2019 η εκδήλωση του Ινστιτούτου για το Δίκαιο Προστασίας της Ιδιωτικότητας, των Προσωπικών Δεδομένων και την Τεχνολογία – The Ιnstitute for Privacy Law, Data Protection and Technology (IPL) του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Δημοσίου Δικαίου (EPLO) στις εγκαταστάσεις του στην Πλάκα με θέμα «Μπροστά στην εφαρμογή του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (GDPR): Η νομολογιακή εμπειρία και οι νέες προκλήσεις».

    

Την εκδήλωση τίμησε με τη συμμετοχή του και απηύθυνε χαιρετισμό ο κ. Κωνσταντίνος Μενουδάκος,            Πρόεδρος της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (ΑΠΔΠΧ), Επίτιμος Πρόεδρος του Συμβουλίου της Επικρατείας, καθώς και ο Καθηγητής Σπυρίδων Φλογαϊτης, Διευθυντής του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Δημοσίου Δικαίου.

Πολύ ενδιαφέρουσες εισηγήσεις που διατήρησαν αμείωτη την προσοχή του κοινού παρουσίασαν οι κ.κ.:

  • Ευάγγελος Παπακωνσταντίνου, Δικηγόρος, Αναπληρωματικό  Μέλος της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα,  Καθηγητής της Νομικής Σχολής του Πανεπιστημίου των Βρυξελλών,
  • Νικόλαος Μαρκόπουλος, Πάρεδρος του Συμβουλίου της Επικρατείας
  • Φερενίκη Παναγοπούλου – Κουτνατζή, Επίκουρη Καθηγήτρια στο Πάντειο Πανεπιστήμιο, Τμήμα Δημόσιας Διοίκησης
  • Νικόλας Κανελλόπουλος, Εκτελεστικός Διευθυντής του Ινστιτούτου για το Δίκαιο Προστασίας της Ιδιωτικότητας, των Προσωπικών Δεδομένων και την Τεχνολογία και Πρόεδρος του Ινστιτούτου για τη Δικαιοσύνη και την Ανάπτυξη, Δικηγόρος

Την εκδήλωση αλλά και την πολύ ενδιαφέρουσα συζήτηση που ακολούθησε συντόνισε  η κα Λίλιαν Μήτρου, Καθηγήτρια στο  Τμήμα Μηχανικών Πληροφοριακών και Επικοινωνιακών Συστημάτων της Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αιγαίου και Πρόεδρος του Ινστιτούτου για το Δίκαιο Προστασίας της Ιδιωτικότητας, των Προσωπικών Δεδομένων και την Τεχνολογία.

Την εκδήλωση και τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Δημοσίου Δικαίου τίμησαν με την παρουσία τους ο πρώην Αντιπρόεδρος του Συμβουλίου της Επικρατείας κ. Χρήστος Ράμμος, ο Επίτροπος της Γενικής Επιτροπείας της Επικρατείας των Τακτικών Διοικητικών Δικαστηρίων κ. Δημήτριος Κωστάκης, ο Πρόεδρος του Τριμελούς Συμβουλίου Διεύθυνσης του Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών κ. Νικόλαος Πανταζής, μεγάλος αριθμός στελεχών του ιδιωτικού και δημοσίου τομέα με την ιδιότητα των Υπεύθυνων Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (DPO) των φορέων τους, καθώς και πλήθος δικαστικών, πανεπιστημιακών, δικηγόρων, αξιωματούχων και εκπροσώπων του νομικού κόσμου της χώρας, επιστημόνων πληροφορικής, στελεχών της δημόσιας διοίκησης κ.α.