Εκδίκαση όλων των φορολογικών υποθέσεων σε ένα χρόνο (Εφημερίδα ΠΡΩΤΟ ΘΕΜΑ)