Δεν καταργείται η υποχρεωτική παράσταση δικηγόρων στα συμβόλαια (real.gr)