Αρθρο Νικόλα Κανελλόπουλου με τίτλο: «Μια δεκαετία καθυστέρηση…». (13 Σεπτεμβρίου 2019, dikastiko.gr)

Με ιδιαίτερη ικανοποίηση διαπιστώνουμε ότι η Κυβέρνηση εισήγαγε στο Αναπτυξιακό Πολυνομοσχέδιο που μόλις τέθηκε σε δημόσια διαβούλευση του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων, διατάξεις για την υποχρεωτική αποκλειστική ηλεκτρονική κατάθεση δικογράφων και σχετικών εγγράφων στο Συμβούλιο της Επικρατείας από την 1η Ιανουαρίου 2021.

Είναι γνωστό ότι η διεθνής εμπειρία καταγράφει την υποχρεωτικότητα στην ηλεκτρονική κατάθεση δικογράφων ως τη λυδία λίθο για την ταχεία υιοθέτηση και εμπέδωση ψηφιακών διαδικασιών, προπομπών της εφαρμογής του μοντέλου της δίκης χωρίς χαρτί (paperless trial), παγκοσμίως αναγνωρισμένου ως του πλέον σύγχρονου τρόπου λειτουργίας της δικαιοσύνης. 

Η αλήθεια βεβαίως είναι ότι η πρωτοβουλία αυτή εντάχθηκε για πρώτη φορά, ως αναγκαία δράση στο Εθνικό Σχέδιο Δράσης για την Ηλεκτρονική Δικαιοσύνη στην Ελλάδα (e-justice Action Plan) που συντάχθηκε για πρώτη φορά το 2011 από το Υπουργείο  Δικαιοσύνης και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, κατά τη διάρκεια της θητείας μου ως Γενικού Γραμματέα του Υπουργείου Δικαιοσύνης.

Είναι ιδιαίτερα εντυπωσιακή η πολιτική αδράνεια των ενδιάμεσων Κυβερνήσεων σε ότι αφορά την πρόοδο του έργου αυτού, αφού κλείνουμε σχεδόν μια δεκαετία για την ουσιαστική υλοποίηση αναγνωρισμένης τομής στη Δικαιοσύνη, η ολοκλήρωση της οποίας θα μπορέσει να αποτελέσει ουσιαστικά την τομή αλλά και τη βάση για την ριζική αναμόρφωση της δικαιοσύνης στη χώρα.

Καθοριστικά βεβαίως σημαντικό για την υιοθέτηση ενός ολοκληρωμένου συστήματος ηλεκτρονικής δικαιοσύνης (e-justice) θα είναι η Κυβέρνηση να δρομολογήσει έγκαιρα πέρα από την υποχρεωτική ηλεκτρονική κατάθεση δικογράφων κλπ. στα διοικητικά δικαστήρια και τις διαδικασίες ολοκλήρωσης της β’ φάσης του Ολοκληρωμένου Συστήματος Διαχείρισης Δικαστικών Υποθέσεων (ΟΣΔΔΥ) για την πολιτική και ποινική δικαιοσύνη για τα δικαστήρια της επαρχίας έτσι ώστε σταδιακά και ιδανικά, και ελπίζουμε όχι σε άλλη μια δεκαετία η ελληνική δικαιοσύνη να οδηγηθεί στην δίκη χωρίς χαρτί (paperless court). Η προσήλωση και συστράτευση στο στόχο αυτό από το σύνολο του δικαϊκού αλλά και πολιτικού κόσμου θα εγγυηθεί το επιθυμητό αποτέλεσμα σε εύλογο χρόνο.


Νικόλας  Κανελλόπουλος

Δικηγόρος – Διαμεσολαβητής, Αντιπρόεδρος Συνδέσμου Δικηγορικών Εταιρειών Ελλάδος Πρόεδρος του Ινστιτούτου για τη Δικαιοσύνη & την Ανάπτυξη του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Δημοσίου Δικαίου (European Public Law Organization-EPLO)