Συμμετοχή Νικόλα Κανελλόπουλου ως ομιλητή στο 2ο πάνελ του συνεδρίου NPL SUMMIT 2021, «NPL Market in Total Transformation» με θέμα: «Η ακίνητη περιουσία του Ελληνικού Δημοσίου ως βασικός μοχλός ανάπτυξης». (18 Μαρτίου 2021)