ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ GDPR

Η δικηγορική εταιρεία μας και οι συνεργάτες της διαθέτουν εξειδικευμένη εμπειρία στο δίκαιο προστασίας προσωπικών δεδομένων καθώς και σε όλο το φάσμα που διέπει την αποτελεσματική προστασία του ατόμου και την ακώλυτη κυκλοφορία προσωπικών δεδομένων με τις εγγυήσεις του νόμου.

Επιπλέον η εταιρεία μας παρέχει ήδη εκτενώς νομικές συμβουλές και υπηρεσίες σε επιχειρήσεις στο πλαίσιο της εφαρμογής του νέου Γενικού Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 για την Προστασία προσωπικών δεδομένων (GDPR) και του νέου νομικού περιβάλλοντος με το οποίο καλούνται να εναρμονιστούν οι επιχειρήσεις.

Η ομάδα των συνεργατών μας μπορεί να προσφέρει:

 • Υπηρεσίες Νομικής αξιολόγησης του υφιστάμενου status quo των επιχειρήσεων σε σχέση με το νέο Κανονισμό 679/2016 ΕΚ.
 • Νομική Εναρμόνιση με το νέο Κανονισμό 679/2016 ΕΚ.
 • Άριστη εκπαίδευση των στελεχών κάθε επιχείρησης επί του γενικού και ειδικού θεσμικού πλαισίου για τα προσωπικά δεδομένα και το Γενικό Κανονισμό 2016/679.
 • Ειδική γνώση και πρακτική εμπειρία για το σχεδιασμό και την εκτέλεση ενός συνολικού προγράμματος διαχείρισης και προστασίας των προσωπικών δεδομένων στο πλαίσιο του Γενικού Κανονισμού 2016/679.
 • Εξειδικευμένη υποστήριξη για την αποτελεσματική παρακολούθηση της συμμόρφωσης στο πλαίσιο του Γενικού Κανονισμού 2016/679.
 • Υπηρεσίες «Υπευθύνου Προστασίας Δεδομένων (DPO).
 • Παροχή νομικών συμβουλών, όσον αφορά την εκτίμηση αντίκτυπου από πράξεις επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων που θεωρούνται επικίνδυνες σε σχέση με την προστασία των δεδομένων και παρακολουθεί την υλοποίηση της (impact assessment).
 • Παρακολούθηση της συμμόρφωσης της κάθε επιχείρησης με τον εφαρμοστέο Κανονισμό και τις τυχόν άλλες εφαρμοστέες ενωσιακές ή εθνικές διατάξεις σχετικά με την προστασία δεδομένων.

Ειδικότερα, η εταιρεία μας έχει ήδη αναλάβει τη νομική αξιολόγηση και συμμόρφωση με τον ως άνω Κανονισμό για περισσότερους από 40 φορείς του ιδιωτικού και δημόσιου τομέα.

Αναφερόμαστε ενδεικτικά σε ανατεθέντα έργα:

 • Των ΣΕΤΕ – ΙΝΣΕΤΕ- MARKETING IN GREECE, Θεσμικών φορέων στον τομέα του τουρισμού.
 • Της Γενικής Συνομοσπονδίας Εργατών Ελλάδος – Γ.Σ.Ε.Ε.
 • Της Γενικής Συνομοσπονδίας Επαγγελματιών Βιοτεχνών Εμπόρων Ελλάδας- Γ.Σ.Ε.Β.Ε.Ε.
 • Του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος – ΤΕΕ
 • Του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Αθηνών – ΕΕΑ
 • Της ΤΡΑΙΝΟΣΕ A.E, εταιρείας παροχής σιδηροδρομικών υπηρεσιών
 • Της FRAPORT A.E.- Εταιρείας διαχείρισης και εκμετάλλευσης των περιφερειακών αεροδρομίων της χώρας.
 • Εταιρείας διαχείρισης και μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας 
 • Τεσσάρων εκ των μεγαλύτερων συγκροτημάτων ξενοδοχειακών μονάδων της χώρας καθώς και μιας ξενοδοχειακής εταιρείας διαχείρισης, ανάπτυξης και παροχής συμβουλών.
 • Τριών εκ των μεγαλύτερων ελληνικών ιδιωτικών σχολείων.
 • Έξι μεγάλων ιδρυμάτων υγείας του ιδιωτικού τομέα.
 • Εταιρειών διαχείρισης ακινήτων.
 • Εταιρειών διαχείρισης χαρτοφυλακίων, καθώς και εταιρειών επενδύσεων.
 • Άλλων τουριστικών επιχειρήσεων.
 • Διεθνών ΜΚΟ.
 • Διαφόρων σωματείων και ενώσεων προσώπων.
 • Διαφόρων βιομηχανικών και φαρμακευτικών εταιρειών.
 • Μεγάλης αλυσίδας γυμναστηρίων

 

Περαιτέρω, η εταιρεία μας έχει ήδη οριστεί Υπεύθυνη Προστασίας Δεδομένων (ΥΠΔ), παρέχοντας εξειδικευμένες συμβουλές δια των έμπειρων και καταρτισμένων συνεργατών της:

 • στο Επαγγελματικό Επιμελητήριο Αθηνών – ΕΕΑ
 • στην ΤΡΑΙΝΟΣΕ Α.Ε., εταιρεία παροχής σιδηροδρομικών υπηρεσιών
 • στην ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗ Α.Ε., όμιλο παροχής ιατρικών – διαγνωστικών υπηρεσιών
 • στην Η.Δ.Ι.Κ.Α., Οργανισμό για την Ηλεκτρονική διαχείριση συστημάτων του Δημοσίου
 • σε δύο από τις μεγαλύτερες αλυσίδες ξενοδοχειακών μονάδων της χώρας και
 • σε μία διεθνή ασφαλιστική  εταιρεία

ενώ παρέχει υπηρεσίες υποστήριξης του Υπεύθυνου Προστασίας Δεδομένων (ΥΠΔ) σε αρκετές εταιρίες.

Γνωρίστε την GDPR Team της εταιρείας μας.