Η ποιότητα των νομικών υπηρεσιών που η  «Νικόλας Κανελλόπουλος  – Χαρά Ζέρβα & Συνεργάτες Δικηγορική Εταρεία» παρέχει σε εθνικό και διεθνές επίπεδο είναι πλέον πιστοποιημένη και βάσει του προτύπου ISO 9001:2015.

Η ποιότητα των νομικών υπηρεσιών που η  «Νικόλας Κανελλόπουλος  – Χαρά Ζέρβα & Συνεργάτες Δικηγορική Εταρεία» παρέχει σε εθνικό και διεθνές επίπεδο είναι πλέον πιστοποιημένη και βάσει του προτύπου ISO 9001:2015.