Το γραφειο μας στην 26η Τακτική Γενική Συνέλευση του ΣΕΤΕ (Μέγαρο Μουσικής, 31 Μαΐου 2018)