ΒΑΣΙΛΙΚΗ Χ. ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΥ

ΒΑΣΙΛΙΚΗ Χ. ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΥ

Δικηγόρος, M.Sc.

Δικηγόρος παρ’ Αρείω Πάγω. Γεννήθηκε στο Μαρούσι το 1985. Μέλος του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών από το 2009.

Σπουδές

 • Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών Ναυτιλιακού Τμήματος στο Πανεπιστήμιο Πειραιά (2018).
 • Πτυχίο Νομικής από το Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης (2007).
 • Κέντρο Διαμεσολάβησης Πειραιώς (Εκπαίδευση διαμεσολαβητή, 2014)

Μελέτες

 • «Οι συμβάσεις παραχώρησης στη λιμενική βιομηχανία. «Ευρωπαϊκά πρότυπα και ελληνική πραγματικότητα» (2018).
 • «Ιδιωτικοποίηση, Παραχώρηση ή Κρατική Διακυβέρνηση; Η βέλτιστη διαχείριση ενός ευρωπαϊκού λιμανιού στα πλαίσια της νέας ευρωπαϊκής πολιτικής για τη δημιουργία ενός διευρωπαϊκού δικτύου μεταφορών» (2014).
 • «Λιμενικές επενδύσεις από φορείς πέραν της λιμενικής αρχής : Η περίπτωση της COSCO και η επένδυση της στο τερματικό του λιμένα του Πειραιά» (2014).

Επαγγελματική δραστηριότητα

Χειρισμός νομικών υποθέσεων και παροχή υπηρεσιών νομικής υποστήριξης στα ακόλουθα πεδία:

 • Διαμεσολάβηση σε Αστικές και Εμπορικές Διαφορές.
 • Δημόσιο Δίκαιο, Διοικητικό Δίκαιο, Δημόσιες Συμβάσεις.
 • Εμπορικό Δίκαιο, Αξιόγραφα, Αναγκαστική Εκτέλεση, Ίδρυση και λύση προσωπικών και κεφαλαιουχικών εταιρειών (ιδίως Α.Ε.), Εμπορικά Σήματα, Εμπορικές Συμβάσεις.
 • Εργατικό δίκαιο (άρση αυτοτέλειας νομικού προσώπου, απόδειξη πραγματικού εργοδότη κ.λπ), Δίκαιο Κοινωνικής Ασφάλισης, Διαφορές ιδιωτών ή εμπόρων με Οργανισμούς Κοινωνικής Ασφάλισης.
 • Μεταβιβάσεις ακινήτων, Δίκαιο Ιδιωτικής Ασφάλισης, Κ.Ο.Κ., Χρηματική Ικανοποίηση για ψυχική οδύνη από θάνατο ή ηθική βλάβη από σοβαρό τραυματισμό λόγω τροχαίου ατυχήματος, Οικογενειακό Δίκαιο, Κληρονομικό Δίκαιο, Ακύρωση Διαθήκης.
 • Παράσταση στα Πολιτικά, Ποινικά και Διοικητικά Δικαστήρια, Ακρόαση ενώπιον Επιτροπών, Υπουργείων και Ν.Π.Δ.Δ..

Εκπαιδευτικά Σεμινάρια

Κέντρο Διαμεσολάβησης Πειραιώς (Εκπαίδευση διαμεσολαβητή, 2014)

Γλώσσες

Ελληνικά, Αγγλικά, Γαλλικά

Πεδίο Ενασχόλησης

Διαμεσολάβηση σε Αστικές & Εμπορικές Διαφορές, Δημόσιο Δίκαιο, Διοικητικό Δίκαιο, Δημόσιες Συμβάσεις, Αστικό Δίκαιο, Εμπορικό Δίκαιο, Αναγκαστική Εκτέλεση εκτελεστών τίτλων, Εργατικό Δίκαιο, Αθλητικό Δίκαιο, Ποινικό Δίκαιο, Δικαστηριακή Υποστήριξη

 • 210 361 1225
 • 210 361 1236
 • 210 361 0227
 • v.panagiotopoulou@kanell.gr