ΣΩΤΗΡΙΑ Μ. ΓΡΑΦΑΚΟΥ

ΣΩΤΗΡΙΑ Μ.ΓΡΑΦΑΚΟΥ

Ασκούμενη Δικηγόρος

Ασκούμενη Δικηγόρος.Γεννήθηκε στην Αθήνα το 1995.Μέλος του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών από το 2022.

Εκπαίδευση

  • Πτυχίο Νομικής από το Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης (2021)

Forum

  • “forum ασκούμενων και νέων δικηγόρων της Ένωσης Ελλήνων Νομικών e-Θέμις (16-17 Σεπτεμβρίου 2022)

Επαγγελματική δραστηριότητα

  • Απασχόληση στο Πρωτοδικείο Αθηνών στα πλαίσια του Επιχειρησιακού Προγράμματος “ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ, ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ” για την απόκτηση άδειας άσκησης επαγγέλματος δικηγόρου.(5/5/2022-4/5/2023)

Γλώσσες

Ελληνικά, Αγγλικά, Γαλλικά

  • 210 361 1225
  • 210 361 1236
  • 210 361 0227
  • trainees@kanell.gr