ΠΑΓΩΝΑ Θ.ΣΚΑΡΙΜΠΑ

ΠΑΓΩΝΑ Θ.ΣΚΑΡΙΜΠΑ

Δικηγόρος, M.Sc.

Δικηγόρος παρά Πρωτοδίκαις. Γεννήθηκε στην Κόρινθο το 1998. Μέλος του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών από το 2022.

Σπουδές

 • Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών Πολιτικής Δικονομίας στο Εθνικό Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών (2021).
 • Πτυχίο Νομικής από το Εθνικό Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών (2020).

Σεμινάρια

 • Συνέδριο με θέμα «Δικαστική Ψυχολογία και Ψυχιατρική» (2017).
 • Συνέδριο με θέμα «Οικονομικό Έγκλημα στον Κυβερνοχώρο» (2018).
 • Διάλεξη της κ. Astrid Stadler, καθηγήτριας του Αστικού, Αστικού Δικονομικού, Ιδιωτικού Διεθνούς και Συγκριτικού Δικαίου στη Νομική Σχολή του Πανεπιστημίου Konstanz,  Ομ.  Γερμανίας, με θέμα «Μεταβολές  της  έννοιας  του δεδικασμένου – καθ’ οδόν  προς  μία ευρωπαϊκή έννοια του δεδικασμένου» (2023).

Μελέτες

 • «Οι αποδεικτικές συμβάσεις» (2021).
 • «Η αναγνώριση αλλοδαπών δικαστικών αποφάσεων» (2021).
 • «Το άρθρο 544 αριθ. 8 ΚΠολΔ» (2021).
 • «Η εκτέλεση της απόφασης που ρυθμίζει το δικαίωμα επικοινωνίας με το τέκνο» (2022).
 • «Η προσημείωση υποθήκης. Η δικονομική της διάσταση.» (2022).
 • «Η λήψη ασφαλιστικών μέτρων από την Επιτροπή Ανταγωνισμού κατ’ άρθρο 25 παρ. 5 του ν. 3959/2011» (2022).
 • «Η αρχή «ius novorum» στην κατ’ έφεση δίκη» (2022).

Γλώσσες

Ελληνικά, Αγγλικά, Γαλλικά.

Πεδίο ενασχόλησης

Τραπεζικό Δίκαιο, Δίκαιο Αναγκαστικής Εκτέλεσης, Αστικό Δίκαιο, Δίκαιο Ακινήτων, Οικογενειακό Δίκαιο.

 • 210 361 1225
 • 210 361 1236
 • 210 361 0227
 • p.skariba@kanell.gr