ΟΛΓΑ Α. ΦΑΚΙΟΛΑ

ΟΛΓΑ Α. ΦΑΚΙΟΛΑ

Δικηγόρος, M.Sc.

Δικηγόρος παρά Πρωτοδίκαις. Γεννήθηκε στην Αθήνα το 1992. Μέλος του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών από το 2019.

Σπουδές

 • Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Οικονομικά και Δίκαιο στις Ενεργειακές Αγορές» (Τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών), στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών (πρώην Α.Σ.Ο.Ε.Ε.) (2020)
 • Πτυχίο Νομικής από το Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης (2016).

Επαγγελματική δραστηριότητα

Χειρισμός νομικών υποθέσεων και παροχή υπηρεσιών νομικής υποστήριξης στα ακόλουθα πεδία:

 • Υποθέσεις Ναυτιλιακού δικαίου (ήτοι σύσταση, διαχείριση και διάλυση ναυτιλιακών εταιρειών – ναυτιλιακά δάνεια – συμβάσεις αγοραπωλησίας πλοίων και σκαφών αναψυχής – υπηρεσίες χρηματοδότησης και μεσεγγύησης).
 • Ζητήματα Εμπορικού και Εταιρικού δικαίου (ήτοι σύσταση αλλοδαπών και υπεράκτιων εταιρειών – ίδρυση και ανάκληση ίδρυσης αλλοδαπών εταιρειών / ίδρυση υποκαταστημάτων στην Ελλάδα – εμπορικές συμφωνίες, συμφωνίες συνεργασίας, συμβάσεις εργασίας κ.λπ.).
 • Εκπροσώπηση Τραπεζών σε υποθέσεις που αφορούν χρηματοδότηση ιδιωτών/εταιρειών από τραπεζικά ιδρύματα, συμπεριλαμβανομένων τίτλων – στεγαστικών δανείων (σημειώσεις υποθηκών).
 • Παροχή νομικών συμβουλών σε εταιρικούς πελάτες σε θέματα συμμόρφωσης σχετικά με τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων 679/2016 (Ν. 4624/2019), γνωστός ως GDPR.
 • Εκπροσώπηση πελατών σε υποθέσεις είσπραξης οφειλών και εκτελεστικές διαδικασίες ενώπιον των ελληνικών πολιτικών δικαστηρίων.
 • Εκπροσώπηση φυσικών προσώπων ενώπιον των ελληνικών πολιτικών δικαστηρίων σε υποθέσεις «Υπερχρεωμένων νοικοκυριών», σχετικά με την εφαρμογή του Ν. 3869/2010, γνωστού ως Νόμου Κατσέλη.
 • Παροχή νομικών συμβουλών σε ιδιώτες και εκπροσώπησή τους ενώπιον των ελληνικών πολιτικών δικαστηρίων για διαφορές οικογενειακού δικαίου (ήτοι επιμέλεια τέκνου, διατροφή, παράβαση δικαστικής απόφασης κ.λπ.).
 • Εκπροσώπηση εταιρικών και ιδιωτών πελατών σε διαφορές χρηματοδοτικής μίσθωσης και εκτελεστικές διαδικασίες ενώπιον των ελληνικών πολιτικών δικαστηρίων.

Σεμινάρια

 • Προστασία Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα – με βάση τον Καν.(Εε) 2016/679 (Gdpr) & τον νέο Ν.4624/2019 – Πρακτική Εφαρμογή & Ουσιαστική Συμμόρφωση, Νομική Βιβλιοθήκη
 • Το Νέο Δίκαιο των Ανωνύμων Εταιρειών, Νομική Βιβλιοθήκη
 • Ενεργειακή μετάβαση: Δίκαιο & Νέες Αγορές, Νομική Βιβλιοθήκη

Γλώσσες

Ελληνικά, Αγγλικά

Πεδίο ενασχόλησης

Αστικό Δίκαιο, Εμπορικό Δίκαιο, Δίκαιο Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων, Ποινικό Δίκαιο, Δικαστηριακή Υποστήριξη.

 • 210 361 1225
 • 210 361 1236
 • 210 361 0227
 • o.fakiola@kanell.gr