ΜΑΙΡΗ Β. ΛΑΓΟΥ

ΜΑΙΡΗ Β. ΛΑΓΟΥ

Δικηγόρος

Δικηγόρος στον ΄Αρειο Πάγο. Γεννήθηκε στην Αθήνα το 1970. Μέλος του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών από το 1996.

Σπουδές

 • Πανεπιστήμιο Paris X – Nanterre, Μεταπτυχιακός Τίτλος Σπουδών (D.E.A.) «Εργατικό και Συνδικαλιστικό Δίκαιο», 1995.
 • Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Νομική Σχολή (Πτυχίο Νομικής), 1993

Επαγγελματική Δραστηριότητα

 • Εξωτερικός Συνεργάτης Δικηγόρος σε Ασφαλιστικές Εταιρίες, 1997 – σήμερα
 • Συνεργάτης Δικηγόρος στο Δικηγορικό γραφείο Βασιλείου Αντ. Λαγού, 1996

Μελέτες

 • “«Η διεθνοποίηση της σωματειακής δραστηριότητας. Η πρακτική της ίδρυσης και λειτουργίας διεθνών σωματείων. Η θέση της κοινοτικής και της ελληνικής έννομης τάξης», παρουσιάστηκε στα πλαίσια του 2ου Συνεδρίου του Διεθνούς Δικτύου Αναδιανομής Βιοϊατρικού και Νοσοκομειακού Εξοπλισμού, Βέροια, Μάρτιος 1999./li>
 • «Η ευρωπαϊκή συλλογική διαπραγμάτευση στο κλαδικό επίπεδο», διατριβή (memoire) υπο την διεύθυνση του καθηγητή κ. Antoine G. Lyon Caen, 1995
 • «Ο ρόλος της ευρωπαϊκής συλλογικής διαπραγμάτευσης στην εναρμόνιση των κοινωνικών συστημάτων», παρουσιάστηκε στα πλαίσια σεμιναρίου διεθνούς και ευρωπαϊκού εργατικού δικαίου, Institut Internationale de Paris – La Defense, 1994
 • «Οι άτυπες συμφωνίες» παρουσιάστηκε στα πλαίσια σεμιναρίου επαγγελματικών σχέσεων, Universite Paris X Nanterre, 1994.
 • «Οι συλλογικές συμφωνίες στους ομίλους επιχειρήσεων», παρουσιάστηκε στα πλαίσια σεμιναρίου επαγγελματικών σχέσεων, Universite Paris X Nanterre, 1994
 • «Το σύστημα κοινωνικής ασφάλισης του Beveridge», παρουσιάστηκε στα πλαίσια σεμιναρίου κοινωνικής ασφάλισης και πολιτικών της απασχόλησης, Universite Paris X Nanterre 1994
 • «Το πρόβλημα της εξάρτησης των ηλικιωμένων ατόμων στην Ελλάδα», εκπονήθηκε στα πλαίσια συγκριτικής έρευνας Universite Paris X- Nanterre.

Γλώσσες

Ελληνικά, Αγγλικά, Γαλλικά

Πεδίο ενασχόλησης

Αστικό Δίκαιο, Εμπορικό /Εταιρικό Δίκαιο, Δίκαιο Ιδιωτικής Ασφάλισης, Κ.Ο.Κ., Ποινικό Δίκαιο, Δικαστηριακή Υποστήριξη.

 • 210 361 1225
 • 210 361 1236
 • 210 361 0227
 • info@kanell.gr