ΜΑΙΡΗ Α. ΣΑΛΑΜΟΥΡΑ

ΜΑΙΡΗ Α. ΣΑΛΑΜΟΥΡΑ

Δικηγόρος

Δικηγόρος παρ’ Εφέταις, γεννημένη στη Θεσσαλονίκη το 1970, Μέλος του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών από το 1998

Εκπαίδευση

 • Πτυχίο Νομικής, 1996, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Νομική Σχολή.
 • ICA Diploma στην Εταιρική Διακυβέρνηση, τη Διαχείριση Κινδύνων και την Κανονιστική Συμμόρφωση, 2017 (Πανεπιστήμιο Μάντσεστερ, Alliance Manchester Business School – Manchester U.K.).

Σεμινάρια - Μελέτες

 • Μέλος της Συντακτικής Ομάδας του νομικού περιοδικού «Εφαρμογές Δημοσίου Δικαίου».
 • Μέλος της Επιστημονικής Ομάδας Δημοσίου Δικαίου της Νομικής Σχολής Αθηνών.
 • GDPR – Οι προκλήσεις του Γενικού Κανονισμού 2016/679, Νομική Βιβλιοθήκη, Αθήνα, Νοέμβριος 2017.
 • Ετήσιο Συνέδριο με θέμα «Οι πρόσφατες εξελίξεις του Πτωχευτικού Δικαίου», Ένωση Ελλήνων Εμπορικολόγων, Καρπενήσι, Οκτώβριος 2017.
 • 2ο Συνέδριο Διεθνούς Ναυτιλιακού Δικαίου, Αθήνα 2016.
 • Σεμινάριο για τα NPE’S (Non Performing Exposures), Τράπεζα Πειραιώς, Αθήνα 2016.
 • Η ασφάλεια στον κυβερνοχώρο, εκπαιδευτικό σεμινάριο, Τράπεζα Πειραιώς, Αθήνα 2016.
 • Ανθρώπινα Δικαιώματα, εκπαιδευτικό σεμινάριο Τράπεζας Πειραιώς.
 • Απάτη σε ΙΤ και ηλεκτρονικά μέσα, εκπαιδευτικό σεμινάριο Τράπεζας Πειραιώς.
 • Νομικά θέματα διασυνοριακού τραπεζικού δανεισμού.
 • Εξειδικευμένο Project Financing.

Επαγγελματική Δραστηριότητα

 • Νομική Σύμβουλος της Εγνατίας Τράπεζας, του Ομίλου της Cyprus Popular Bank S.A. (πρώην Όμιλος Marfin Εγνατία Τράπεζα) και του Ομίλου της Τράπεζας Πειραιώς με εκτενή εταιρική και τραπεζική εμπειρία 21 ετών σε θέματα Τραπεζικού και Εταιρικού Δικαίου.
 • Παροχή νομικών συμβουλών και νομικής καθοδήγησης στις ομάδες διοίκησης των Τραπεζών και ειδικότερα στις Διευθύνσεις Μεγάλων Επιχειρήσεων, Κανονιστικής Συμμόρφωσης, Διαχείρισης Κινδύνων, Εσωτερικού Ελέγχου, Ναυτιλίας, Ηλεκτρονικής Τραπεζικής και Λιανικής Τραπεζικής.
 • Συντονισμός για την εισαγωγή, ενσωμάτωση και ερμηνεία Οδηγιών της Ευρωπαικής Κεντρικής Τράπεζας αναφορικά με το ξέπλυμα μαύρου χρήματος και τα Προσωπικά Δεδομένα.
 • Παροχή νομικών συμβουλών και γνωμοδοτήσεων σε θέματα χρηματοδοτήσεων με ειδικότερη έμφαση στα δάνεια των μεγάλων επιχειρήσεων και τα Ομολογιακά Δάνεια.
 • Γνωμοδοτήσεις για εταιρικές και προσωπικές εγγυήσεις και άλλα εξασφαλιστικά έγγραφα σύμφωνα με το εθνικό και το διεθνές δίκαιο.
 • Παροχή εκτενών νομικών συμβουλών σε θέματα Project Finance για μεγάλα έργα υποδομών όπως η Αιολική Ενέργεια και το Βιοαέριο.
 • Συγγραφή Συμβάσεων Εμπιστευτικότητας και MOUs.
 • Έλεγχος όλων των νομικών εγγράφων αναφορικά με τα προγράμματα αναδιαρθρώσεων μεγάλων δανείων.
 • Καθοδήγηση των επιχειρηματικών μονάδων των Τραπεζών σε ζητήματα διαπραγματεύσεων για αναδιαρθρώσεις δανείων μεγάλων επιχειρήσεων.
 • Οργάνωση και διαχείριση του τμήματος Προσωπικών Δεδομένων της Μarfin Egnatia Τράπεζας και ενσωμάτωση των σχετικών Οδηγιών και διαδικασιών της Ευρωπαικής Κεντρικής Τράπεζας.
 • Συμβολή στη συγγραφή της σύμβασης μεταξύ της Ευρωπαικής Τράπεζας Επενδύσεων και της Marfin Egnatia Τράπεζας αναφορικά με τις επιδοτήσεις δανειακών προγραμμάτων για την ανέγερση ξενοδοχειακών μονάδων και άλλων έργων υποδομής.
 • Χειρισμός θεμάτων διασυνοριακού δικαίου για θυγατρικές εταιρείες του Ομίλου Marfin στην Κύπρο, τη Ρουμανία, τη Σερβία και την Ουκρανία.
 • Συμφωνίες out-sourcing.
 • Χειρισμός όλων των θεμάτων αναφορικά με δανειοδοτήσεις μεγάλων επιχειρήσεων και Ομολογιακά Δάνεια.
 • Προτάσεις για συμβιβαστική επίλυση νομικών θεμάτων.
 • Οργάνωση και διαχείριση του Τμήματος Νομιμοποιήσεων της Εγνατία Τράπεζας, παροχή νομικών γνωματεύσεων σε θέματα των σχέσεων της Τράπεζας με νομικές οντότητες, κυβερνητικές οντότητες και εταιρείες off-shore.
 • Άμεσα υπεύθυνη για τις διαδικασίες των νομιμοποιήσεων της Εγνατία Τράπεζας.
 • Χειρισμός πάνω από 100 δικαστηριακών φακέλων οφειλετών της Εγνατίας Τράπεζας ως μέλος της Μονάδας Δικαστηρίων και Αναγκαστικής Εκτέλεσης της Τράπεζας.

Γλώσσες

Ελληνικά, Αγγλικά, Γαλλικά, Ισπανικά

Πεδίο Ενασχόλησης

Τραπεζικό Δίκαιο, Εταιρικό Δίκαιο, Project Finance, Κοινοπρακτικά Δάνεια, Ομολογιακά Δάνεια, Κανονιστική Συμμόρφωση, Εταιρική Διακυβέρνηση, Διαχείριση Κινδύνων, Αστικό Δίκαιο, Πνευματική Ιδιοκτησία, Δομημένα Τραπεζικά Προϊόντα, Αναδιαρθρώσεις και Πτωχευτικό Δίκαιο, Διασυνοριακή Συγχώνευση και Εξαγορές επιχειρήσεων, Ναυτιλιακό Δίκαιο

 • 210 361 1225
 • 210 361 1236
 • 210 361 0227
 • m.salamoura@kanell.gr