ΚΛΕΑΝΘΗ Α. ΣΑΡΔΕΛΗ

ΚΛΕΑΝΘΗ Α. ΣΑΡΔΕΛΗ

Δικηγόρος, M.Sc.

Δικηγόρος παρα Πρωτοδίκαις. Γεννήθηκε στην Αθήνα το 1995. Μέλος του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών από το 2019.

Σπουδές

  • Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών “Δίκαιο και Τεχνολογίες Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών” στο Πανεπιστήμιο Πειραιώς (2021-2022).
  • Πτυχίο Νομικής από το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών (2019).

Δημοσιεύσεις

  • “Εφαρμογές Δημοσίου Δικαίου, Τεύχος Ι 2017, Νομολογία, Διεθνή Δικαιοδοτικά Όργανα, ΕΔΔΑ, 15.11.2016 Α. και Β. κατά Νορβηγίας, σελ. 28 – 38, Μετάφραση από τα Αγγλικά
  • Εφαρμογές Δημοσίου Δικαίου, Τεύχος Ι 2017, Νομολογία, Αλλοδαπά Δικαιοδοτικά Όργανα, Supreme Court 21.01.2017 Απόφαση Brexit, σελ. 54-64, Μετάφραση από τα Αγγλικά, μαζί με την κ. Λεφρανσουά – Νικολαΐδη Κλεμαντίν

Γλώσσες

Ελληνικά, Αγγλικά, Γαλλικά

Πεδίο ενασχόλησης

Δίκαιο Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων, Δίκαιο ηλεκτρονικών επικοινωνιών, Δίκαιο νέων τεχνολογιών, Δημόσιο Δίκαιο, Δημόσιες Συμβάσεις.

  • 210 361 1225
  • 210 361 1236
  • 210 361 0227
  • k.sardeli@kanell.gr