ΚΑΤΕΡΙΝΑ Ι. ΚΑΛΑΪΤΖΑΚΗ

ΚΑΤΕΡΙΝΑ Ι. ΚΑΛΑΪΤΖΑΚΗ

Δικηγόρος

Δικηγόρος παρά Πρωτοδίκαις. Γεννήθηκε στο Ηράκλειο Κρήτης το 1991. Μέλος του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών από το 2016.

Σπουδές

 • Ελληνογαλλικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Εξειδικευμένο Δημόσιο Δίκαιο», Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Université de Montesquieu-Bordeaux IV (2016-2017)
 • Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών Εμπορικού Δικαίου, Τομέας Β’ Ιδιωτικού Δικαίου, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών (2014-2016)
 • Πτυχίο Νομικής, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών (Ιούνιος 2014).

Μελέτες

 1. Το due diligence του υποψήφιου αγοραστή και η στάση του Διοικητικού Συμβουλίου κατά την εξαγορά επιχείρησης (Διπλωματική Εργασία στο πλαίσιο του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών), 2016.
 2. Προπτωχευτική Διαδικασία Εξυγίανσης, Μεταπτυχιακή Εργασία, 2016.
 3. Η κατάχρηση προνομιακών πληροφοριών και η χειραγώγηση της αγοράς, Μεταπτυχιακή Εργασία, 2015.
 4. Οι κατηγορίες των πιστωτών και οι συνέπειες της πτώχευσης, Μεταπτυχιακή Εργασία,
 5. Η υποχρέωση πίστης του μετόχου, Μεταπτυχιακή Εργασία, 2014.
 6. Ο ρόλος και η ευθύνη των ελεγκτών, Μεταπτυχιακή Εργασία, 2014.
 7. Περιορισμός ευθύνης στη θαλάσσια μεταφορά πραγμάτων, Μεταπτυχιακή Εργασία, 2014.

Γλώσσες

Ελληνικά, Αγγλικά, Γαλλικά

Πεδίο Ενασχόλησης

Εμπορικό Δίκαιο, Εταιρικό Δίκαιο, Πτωχευτικό Δίκαιο, Τραπεζικό Δίκαιο, Δίκαιο της Κεφαλαιαγοράς, Δίκαιο Ανταγωνισμού, Δίκαιο Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας, Δημόσιο Δίκαιο, Διοικητικό Δίκαιο, Αστικό Δίκαιο.

 • 210 361 1225
 • 210 361 1236
 • 210 361 0227
 • k.kalaitzaki@kanell.gr