ΓΙΑΝΝΑ Γ. ΛΙΑΝΟΥ

ΓΙΑΝΝΑ Γ. ΛΙΑΝΟΥ

Δικηγόρος

Δικηγόρος παρ’ Εφέταις. Γεννήθηκε στην Αθήνα το 1966. Μέλος του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών από το 1990.

Σπουδές

 • 1991 – 1992: Μεταπτυχιακός Τίτλος Σπουδών του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών (τομέας Ιδιωτικού Δικαίου του τμήματος Νομικής) με αντικείμενο σπουδών: Γενικοί Όροι Συναλλαγών (τραπεζικές συμβάσεις), Δίκαιο του Χρήματος (αποζημίωση σε ημεδαπό και αλλοδαπό νόμισμα – ζημιές από αυτοκίνητα), Νέες μορφές συμβάσεων Leasing, Factoring & Franchising, Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης και Προσωπικότητα, Διεθνείς Συμβάσεις Οικογενειακού Δικαίου, Προστασία Μίσθωσης, Κληρονομικό καταπίστευμα
 • 1988: Πτυχίο Νομικών Επιστημών του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών

Επαγγελματική δραστηριότητα - Εμπειρία

 • Δικηγόρος της τραπεζικής εταιρείας με την επωνυμία «Τράπεζα EUROBANK ERGASIAS AE” 1994 – 2017 ασχολούμενη κυρίως με θέματα εμπράγματου, ενοχικού και εμπορικού δικαίου με εξειδίκευση σε θέματα αναγκαστικής εκτέλεσης, εξασφάλισης απαιτήσεων, ρύθμισης δανείων και παρακολούθησης δικαστικών υποθέσεων επιχειρηματικών, επαγγελματικών και στεγαστικών δανείων ως ως Lawyer Coordinator
 • Διαπιστευμένη Διαμεσολαβήτρια του Υπουργείου Δικαιοσύνης από το 2014
 • Παροχή νομικών υπηρεσιών
  • στην ανώνυμη εταιρία με την επωνυμία “INTRASOFT S.A.”, στο τμήμα νομικής Πληροφορικής (ανάλυση και δημιουργία συστήματος Νομικών Πληροφοριών – DATABANK 1992-1994)
  • στην ανώνυμη τραπεζική εταιρία με την επωνυμία «ΙΝΤΕΡΜΠΑΝΚ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.» (1993-1994)
  • στο Δήμο Βριλησσίων σε θέματα εργατικού δικαίου (2011 – 2017)
 • Νομ. Σύμβουλος στα νομικά πρόσωπα:
  • “Καπνοβιομηχανία ΠΑΠΑΣΤΡΑΤΟΣ AE” σε θέματα εμπορικού και φορολογικού δικαίου (1990 -1992)
  • “ΓΕΡΜΑΝΙΚΟ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ Α.Ε.” σε θέματα εμπορικού, εργατικού δικαίου και πνευματικής ιδιοκτησίας (1990 – 2017)
  • “ΕΛΒΑ ΕΠΕ – εταιρία οργάνωσης μουσικών και θεατρικών εκδηλώσεων» σε θέματα ενοχικού δικαίου και πνευματικής ιδιοκτησίας (1992 – 2010)
  • “ΑΠΟΛΛΩΝ ΒΡΙΛΗΣΣΙΩΝ» – αθλητικό σωματείο (2010 – 2017)
  • “ΕΣΝ ΒΡΙΛΗΣΣΙΩΝ» – αθλητικό σωματείο (2013 – 2017)

Συνέδρια - Σεμινάρια

 • Παρακολούθηση σεμιναρίου για ζητήματα Εμπορικών μισθώσεων (διοργανωτής: ΝΟΜΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΑΕΒΕ) Μάρτιος 2017
 • Παρακολούθηση σεμιναρίων για θέματα αναγκαστικής εκτέλεσης κατά την εφαρμογή του Νέου Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας – ν. 4335/2015 (διοργανωτής: ΝΟΜΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΑΕΒΕ) Μάρτιος – Απρίλιος 2016
 • Παρακολούθηση σεμιναρίων για την Τραπεζική Διαμεσολάβηση με διοργανωτές το Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Αθηνών και το Κέντρο Διαμεσολάβησης Ε.Β.Ε.Α., Οκτώβριος 2015
 • Συμμετοχή στο 7ο Πανελλήνιο Συνέδριο Δικηγόρων Νομικών Υπηρεσιών με θέμα το σύγχρονο πλαίσιο συμμόρφωσης (compliance) των επιχειρήσεων – Απρίλιος 2015
 • Παρακολούθηση σεμιναρίων για ζητήματα από την εφαρμογή του Δικαίου περί εξυγίανσης/πτώχευσης (διοργανωτής: ΝΟΜΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ) – Μάρτιος 2015
 • Παρακολούθηση εκπαιδευτικού προγράμματος “Life Skills” (EUROBANK Training) Μάιος 2012
 • Συμμετοχή στο 37ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ενώσεως Ελλήνων Δικονομολόγων (Ζητήματα ασφαλιστικών Μέτρων) – Σεπτέμβριος 2012
 • Παρακολούθηση εκπαιδευτικού προγράμματος “eΠανδέκτης” Σεπτέμβριος 2011 και Μάρτιος 2015
 • Παρακολούθηση εκπαιδευτικού προγράμματος “Strategic Decision Making” – ALBA Graduate Business School (Business Economics, Finance for Lawyers , Accounting for Lawyers, Legal Aspects of International Finance, Regulation of Financial Markets, Business Ethics) – Σεπτέμβριος 2011

Γλώσσες - Χειρισμός Η/Υ

Ελληνικά, Γερμανικά, Αγγλικά, Ιταλικά
Καλή γνώση χειρισμού Η/Υ (Microsoft office 2010, Windows 8.1)

Πεδίο Ενασχόλησης

Εμπράγματο Δίκαιο, Ενοχικό Δίκαιο, Εμπορικό Δίκαιο, Κληρονομικό Δίκαιο, Αθλητικό Δίκαιο, Τραπεζικό Δίκαιο.

 • 210 361 1225
 • 210 361 1236
 • 210 361 0227