ΓΕΩΡΓΙΑ – ΑΙΜΙΛΙΑ Χ. ΒΟΥΛΓΑΡΗ

ΓΕΩΡΓΙΑ – ΑΙΜΙΛΙΑ Χ. ΒΟΥΛΓΑΡΗ

Δικηγόρος LL.M

Δικηγόρος Παρ’ Αρείω Πάγω, Γεννήθηκε στην Αθήνα το 1971. Μέλος του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών (ΔΣΑ) από το 1998 και της Ένωσης Ελλήνων Δημοσιολόγων (ΕΕΔ)

Σπουδές

 • Υπ. Δ.Ν., Δημόσιο Δίκαιο, Εθνικό & Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών
 • LLM in Law in Development, University of Warwick School of Law, UK (1995)
 • Πτυχίο Νομικής από το Εθνικό & Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών (1993)

Επαγγελματική Δραστηριότητα

Χειρισμός νομικών υποθέσεων και παροχή νομικής υποστήριξης στα ακόλουθα πεδία:

 • Δημόσιο και Διοικητικό Δίκαιο
 • Δίκαιο δημοσίων συμβάσεων και Δημόσιοι Διαγωνισμοί
 • Χωροταξικό και Πολεοδομικό Δίκαιο, Δίκαιο ακινήτων
 • Περιβαλλοντικό Δίκαιο και Δασική νομοθεσία
 • Εταιρική διακυβέρνηση
 • Δημόσιο Τραπεζικό Δίκαιο, Ρύθμιση του τραπεζικού τομέα, ΤΧΣ
 • Δίκαιο δημόσιας υγείας, δίκαιο κοινωνικής ασφάλισης
 • Δίκαιο της τοπικής αυτοδιοίκησης
 • Τουρισμός
 • Φορολογικό δίκαιο
 • Δημοσιοϋπαλληλικό δίκαιο
 • Νομοθεσία ΑΕΙ και Επιτροπές Ερευνών
 • Προσωπικά Δεδομένα
 • Δικαστηριακή εκπροσώπηση ενώπιον των διοικητικών και πολιτικών δικαστηρίων
 • Εκπροσώπηση ενώπιον της Διοίκησης (Υπουργεία και ΝΠΔΔ)
 • Εθνικό & Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, 02/1999-σήμερα
 • ΦΛΟΓΑΪΤΗΣ-ΣΙΟΥΤΗ-ΒΟΥΛΓΑΡΗ-ΚΑΤΟΠΩΔΗ&ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ, 02/1999-09/2017 (Εταίρος, 01/2016-09/2017)

Ομιλίες σε Συνέδρια / Άρθρα

 • “The International Procurement Instrument”, Global Revolution IX of the Public Procurement Research Group, University of Nottingham, UK, 2019
 • “Αποκλεισμός οικονομικού φορέα, ανταγωνισμός και αυτοκάθαρση στους δημόσιους διαγωνισμούς: η υπόθεση C-124/17, Vossloh Laeis GmbH”, 6ο Συνέδριο της Ένωσης Ελλήνων Δημοσιολόγων (ΕΕΔ), Πάτρα, 2019 (προς δημοσίευση)
 • “Integrity Pacts and Legality Protocols -the Recent CJEU Case- Law Under the Light of the New Directives,” Global Revolution VIII of the Public Procurement Research Group, University of Nottingham, UK, 2017
 • “Τα Σύμφωνα Ακεραιότητας ως εργαλεία κατά της διαφθοράς” 4ο Συνέδριο της Ένωσης Ελλήνων Δημοσιολόγων (ΕΕΔ), Ρόδος, 2017 (δημοσιευμένο)
 • “Conflict of Interests in the EU,” PhD Conference of Public Procurement Research Group, University of Nottingham, UK, 2016
 • “Η σύγκρουση συμφερόντων κατά τη σύναψη δημόσιας σύμβασης” 3ο Συνέδριο της Ένωσης Ελλήνων Δημοσιολόγων (ΕΕΔ), Ηράκλειο Κρήτης, 2016 (δημοσιευμένο)
 • “Η αναθεώρηση του άρθρου 24 του Συντάγματος ως προς την προστασία των δασών”, ΠΕΝΟΣ (Πανελλήνια Ένωση Οικοδομικών Συνεταιρισμών, επιστημονική εκδήλωση, Αθήνα, 2006

Γλώσσες

Ελληνικά, Αγγλικά, Γαλλικά

Σεμινάρια

 • Σεμινάρια της Ευρωπαϊκής Ακαδημίας Δικαίου για θέματα δημοσίων διαγωνισμών, Trier, 2016-2019
 • DPO Σεμινάριο ΔΣΑ, 2019
 • DPO Σεμινάριο διοργάνωσης του ΔΙΑΒΑΛΚΑΝΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ, 2018
 • 5th CRM Seminar for the Energy Sector, Amsterdam, 2017
 • Εταιρική Διακυβέρνηση των Τραπεζών, Ένωση Ελληνικών Τραπεζών, Αθήνα, 2015
 • Σεμινάρια Διοικητικού Δικαίου του Ιδρύματος Στασινόπουλου, Αθήνα, 2013-2019

Πεδίο Ενασχόλησης

Δημόσιο Δίκαιο, Διοικητικό Δίκαιο, Δημόσιοι Διαγωνισμοί και Δίκαιο Δημοσίων Συμβάσεων, Ενωσιακό Δίκαιο, Περιβαλλοντικό και Δασικό Δίκαιο, Χωροταξικό και Πολεοδομικό Δίκαιο, ΕΣΔΑ, Φορολογικό Δίκαιο, Τοπική Αυτοδιοίκηση, Αστικό Δίκαιο, Εταιρικό Δίκαιο, Διεθνές Δίκαιο, Προσωπικά Δεδομένα.

Ικανότητες

Στρατηγικός σχεδιασμός, Έρευνα, Αναλυτική και Συνθετική σκέψη, Διαχείριση Project, Ηγετικές ικανότητες, Διαπροσωπικές σχέσεις

 • 210 361 1225
 • 210 361 1236
 • 210 361 0227
 • info@kanell.gr